Förändrad lagstiftning för Europeiska ERVs moderbolag

Europeiska ERV är sedan 2017 en svensk filial till det danska försäkringsbolaget Europæiske Rejseforsikring A/S. Den danska riksdagen beslutade nyligen att den s.k. Garantifonden - som skyddar privatkunder om ett danskt försäkringsbolag skulle gå i konkurs - fr.o.m 1 januari 2019 endast ska omfatta personer bosatta i Danmark.

Vad innebär beslutet för mig som kund hos Europeiska ERV?

Någon motsvarighet till Garantifonden finns inte i Sverige. När lagen träder i kraft kommer alltså du som försäkringstagare ha ett lika gott skydd som kunderna hos andra svenska försäkringsbolag. Garantifonden innebar bara att du fick ytterligare ett skydd, d.v.s. ett skydd som inte hade funnits till att börja med om vi inte hade varit en filial till ett danskt bolag.

Lagändringen påverkar inte din försäkring eller ditt försäkringsskydd. Efter att lagändringen träder i kraft den 1 januari 2019 har du ett lika gott skydd som tidigare.

Frågor och svar

 • Varför informerar ni om detta?
  Trots att den här förändringen inte påverkar ditt försäkringsskydd – och inte heller skyddet av dina och våra andra kunders inbetalade premier – så är vi enligt dansk lag skyldiga att informera er om den här lagändringen.
 • Berörs jag av ändringen?
  Alla Europeiska  ERVs privatkunder omfattas av ändringen. Då någon motsvarighet till Garantifonden inte finns i Sverige kommer våra kunder ha samma goda skydd som kunderna hos andra försäkringsbolag på den svenska marknaden även efter ändringen hos danska Garantifonden träder i kraft.
 • Finns det risk för att ni går i konkurs?
  Nej. Europeiska ERV är ett företag med stabil ekonomi. Vi följer de lagar som gäller för att bedriva försäkringsverksamhet och som kräver att vi sätter undan pengar för att kunna betala ut de ersättningar som våra kunder har rätt till oavsett vad som händer.
 • Har jag något skydd om ni ändå skulle gå i konkurs?
  ​Ja, du har samma skydd som alla kunder till svenska försäkringsbolag. Garantifonden innebar bara ett ytterligare skydd som inte hade varit aktuellt till att börja med om vi inte hade varit en filial till Danmark.
 • Varför påverkar det här Europeiska ERV som har sin verksamhet i Sverige?
  Europeiska ERV är en svensk filial till ett danskt försäkringsbolag. Svensk lag gäller för våra avtal med dig som svensk kund och vi betalar skatt i Sverige. Men vi står under tillsyn av Finanstilsynet, som är den danska motsvarigheten till Finansinspektionen, och vi påverkas även av danska lagar.
 • Påverkas mina försäkringar hos Europeiska ERV av den här ändringen?
  Nej. Dina försäkringar påverkas inte överhuvudtaget.
 • Hur gör jag om jag har frågor angående detta?
  Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på 0770 456 900. Vår kundtjänst har öppet alla vardagar mellan kl. 09.00 – 16.00.
Language