Kundambassaden

Vårt mål är att våra kunder och samarbetspartners ska känna sig nöjda med vår service, våra tjänster och produkter. Vår kundambassad arbetar därför för en god dialog mellan oss och våra kunder. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som kund.

Om du är missnöjd med ett beslut i ett ärende kan du få ditt beslut omprövat

Ta först kontakt med din handläggare som har behandlat din anmälan. Ett samtal eller brev kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Är du fortfarande inte nöjd, kan du kontakta din handläggare igen och be att vår Kundombudsman gör en omprövning av ditt ärende. Skriv gärna ett mejl till din handläggare där du förklarar vad du är missnöjd med och varför. 

Avslag relaterad till graviditet

Du som under de senaste tre åren (2017-2020) har ansökt om försäkringsersättning på grund av orsak som har samband med graviditet och fått avslag på din ansökan anmodas härmed att kontakta Kundambassaden för omprövning av din ansökan.

För framtida korrekt behandling av gravida kvinnor uppdateras våra försäkringsvillkor i enlighet med gällande riktlinjer för likabehandling.

För information om rådgivning och omprövan utanför Europeiska ERV se: överklagan, rådgivning och omprövning

Kontakta kundombudsmannen

Kontakta vår kundombudsman på kundambassaden@erv.se

 

Kom ihåg att i första hand vända dig till din handläggare om du inte är nöjd med hanteringen i ett ärende.

Language