Kvinna med telefon

Om du har en försäkring kopplad till bank-, betal- och/eller kreditkort

Här hittar du information om vilka kvitton och intyg du ska skicka med om du vill anmäla en skada

Vill vi att du skickar med

 • Kvitto eller bokningsbekräftelse på resa/vitvara/hyrbil.
 • Kontoutdrag eller kortslip som visar att resan/vitvaran/hyrbilen är betald enligt gällande försäkringsvillkor.

För mer information om vad som ingår i just din kontokortsförsäkring kan du se försäkringsvillkoren på din banks webbplats.

Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat

 • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget).
 • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck).

Om ditt bagage har blivit försenat

 • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport).
 • Kvitto på nödvändiga inköp.

Vid självriskskada

 • Dokumentation från bil-/hyrbil-/villahemförsäkring som visar att du har fått ersättning och som styrker avdragen självrisk.
 • Om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten också bifogas.

Om du har avbokat din resa

 • Intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår
 • Resehandling/flygbiljett.
 • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest).

Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka

 • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original).
 • Läkarintyg.
 • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.

Vid allriskskada

 • Reparatörsutlåtande med uppgift om vilken typ av skada och vad som orsakat skadan och kostnadsförslag på vad reparationen skulle kosta.
 • Inköpskvitto på skadat/förlorat föremål.
 • Om föremålet blivit stulet ska du också bifoga en polisanmälan.

Övriga händelser

 • Intyg som bekräftar händelsen.
 • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.

 

Vill du kontakta oss? 

På sidan kontakta oss hittar du såväl telefonnummer och mejladresser som våra öppettider och besöksadress.

 

 

Kontakta oss

 

Vid frågor angående skadehändelse:

 

 

Anmäl skada online