Kvinna med telefon

Om du har en reseförsäkring eller avbeställningsskydd

Här hittar du information om vilka kvitton och intyg du ska skicka med om du vill anmäla en skada

De här handlingarna vill vi alltid att du skickar med

Biljett eller resehandling som visar resans pris, resmål och reseperiod. Har du köpt din försäkring via en researrangör ska det också framgå vilken försäkring du har köpt.

Om du har varit på tjänsteresa och har vår Tjänstereseförsäkring vill vi att du skickar ett arbetsgivarintyg.

Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat   Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat  
Om ditt bagage har blivit försenat   Om ditt bagage har blivit försenat  
Vid självriskskada   Vid självriskskada  
Om du har avbokat din resa   Om du har avbokat din resa  
Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka   Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka  
Vid förstörda semesterdagar   Vid förstörda semesterdagar  
Vid förlorad, skadad eller stulen egendom   Vid förlorad, skadad eller stulen egendom  
Övriga händelser   Övriga händelser  

 

Vid frågor angående skadehändelse:

 

 

Anmäl skada online