År 2020 byter Europeiska ERV namn till ERGO Reseförsäkringar

Med start 6 mars 2019, på ITB-mässan i Berlin, börjar ERGO Insurance Group att samla samtliga sina varumärken, däribland Europeiska ERV, under ett och samma namn. Syftet är att stärka varumärket ytterligare internationellt genom att skapa en gemensam plattform för samtliga bolag i koncernen. Namnbytet i Sverige sker under hösten 2020.

Beslutet om namnbytet är en del i strategin inom ERGO Insurance Group för att öka tydligheten på samtliga marknader med syfte att skapa ett enda starkt varumärke som möter kundens krav på enkelhet och tydlighet. Namnbytet innebär också en samlad digital plattform vilket ytterligare underlättar både kommunikation och tillgänglighet.  

-Försäkring är inte längre knutet till ett specifikt land och namnbytet underlättar kommunikationen mot alla våra kunder, som idag finns över hela världen och ofta har krav på ett tydligt och starkt varumärke. Vi ser fram emot att bli en ännu tydligare del av ERGO Insurance Group, säger Beata Kalitowska, VD för ERV Norden.

Namnbytet kommer inte att påverka Europeiska ERV:s organisation, produkter, avtal eller samarbeten. Det enda som ändras är namnet och den grafiska profilen.

-Efter namnbytet kommer vi fortsatt att vara ett svenskt företag med lokal förankring och expertis men nu med betydligt större muskler när det gäller varumärke och kommunikation, både i Sverige och internationellt, säger Andreas Sandin, Europeiska ERVs svenska VD tillika nordisk säljdirektör.

Namnbytet för samtliga bolag inom koncernen sker successivt under 2019 och 2020. Först ut är ERV Tyskland som byter namn 6 mars i och med ITB-mässan i Berlin.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language