Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Vitryssland

Reseförsäkring Vitryssland

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Vitryssland har begränsade hotbilder mot utländska resenärer men stora juridiska hinder för kommersiella operationer. Den hårda kontrollen hos regimen styrd av Alexander Lukashenko innebär att risken från väpnade konflikter, uppror och terrorism är försumbara. Dock kan statens repression för att bibehålla kontroll skapa en sårbarhet för folklig revolt för demokratisering. Lukashenkos regering har till stor del verkat som en vasallstat till Ryssland under Vladimir Putin, och har medhållit att bli en av de grundläggande medlemmarna av den Eurasiatiska Ekonomiska Unionen mot ersättning i form av ekonomisk assistans.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer till Vitryssland bör konsultera en resehälsospecialist eller allmänläkare minst fyra till åtta veckor innan avresa.

Resenärer är rekommendera att skaffa vaccinationer mot hepatit A och B, mässling/påssjuka/röda hund (MMR) och stelkramp-difteri. Vaccinationer mot tyfus och rabies bör också övervägas beroende på resans längd och vilka aktiviteter som planeras.

Resenärer bör inte dricka kranvatten i Vitryssland. Det förekommer risk för kemisk förgiftning. Is bör undvikas. Färsk frukt och grönsaker bör endast ätas efter att de skalats och tillagats. Mat från tveksamma försäljare bör undvikas.

Resenärer är rekommenderade att undvika alkohol om den inte har tillverkats av en pålitlig producent. Illegalt framställda produkter har tidigare i vissa fall lett till förgiftning.

Sjukvårdstjänster i Vitryssland är begränsade, med majoriteten av kvalitativa vårdinrättningar belägna i huvudstaden Minsk. Många grundläggande tjänster och läkemedel är sannolikt inte tillgängliga vilket nödvändiggör att resenärer medtar egna mediciner.

Mediciner ska transporteras öppet med all nödvändig dokumentation. Dokumentation från en läkare ska också medfölja medicinerna. Kontant betalning kommer antagligen förväntas för alla former av medicinsk vård. Det är osannolikt att all vårdpersonal besitter kunskaper i engelska, och ryska är det mest förekommande talade språket. Rese- och sjukförsäkring är starkt rekommenderat.

Pass

Pass krävs och måste vara giltiga i minst sex månader från dagen för inresa i landet. Passet måste också innehålla minst två tomma sidor.

Visum

De flesta utländska medborgare behöver ett visum för inresa till Vitryssland. Dock är medborgare från Ryssland och andra före detta Sovjetstater undantagna. Detta inkluderar medborgare från Armenien, Azerbadjan, Georgien, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavien, Ryssland, Tadjikistan, Ukraina och Uzbekistan. Medborgare från Venezuela behöver inte visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Medborgare från Kuba, Makedonien och Republiken Korea behöver inget visum för vistelser under 30 dagar.

Andra nationaliteter behöver visum för att besöka eller resa igenom Vitryssland. Detta gäller alla resenärer som reser genom Vitryssland till Ryssland från östra Europa. Utländska medborgare som anländer vid gränsövergångar utan giltigt visum kommer hänvisas till Minsk för att erhålla nödvändig dokumentation. Att inte uppfylla dessa krav kan leda till frihetsberövande och dryga böter.

Alla utländska medborgare som besöker Vitryssland måste registrera sig med den lokala polisen om deras vistelse är längre än tre dagar. Hotell kan ordna detta åt dig men de som bor i privat regi måste ordna det självständigt med deras värd.

Migrationskort krävs när du reser in i Vitryssland. Delar av kortet ska lämnas in vid ankomst, med den andra delen stämplas vid inresa men lämnas in till immigrationsmyndigheterna vid hemresa. Denna sektion ska sparas under hela resan i Vitryssland.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Vitryssland
  • Huvudstad: Minsk (1 830 700)(ung 2007)
  • Religion: Rysk-ortodox och katolicism
  • Tidszon: GMT +3

Landets nödnummer

  • Polis: 102
  • Brandkår: 101
  • Ambulans: 103

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Moscow

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language