Thailand - info om den planerade turistförsäkringen från den thailändska staten

Till följd av en rad dödsolyckor som drabbat turister i Thailand de senaste åren har thailändska myndigheter lyft idén om att införa en obligatorisk försäkring för alla turister som besöker landet. Här kan du läsa mer om vad vi vet om den planerade försäkringen och hur den påverkar dig som resenär.

OBS! Texten är skriven och bygger på fakta tillgänglig 20 augusti 2019.

Om försäkringen

Uppgifterna försäkringen är än så länge osäkra och knapphändiga, men det här är den information som finns om försäkringen idag:

  • Enligt rykten ska den nya policyn införas i slutet av 2019
  • Försäkringen ska kunna införskaffas på flygplatsen och uppges kosta 20 baht (ca 7 kronor)
  • Försäkringen ska gälla i 30 dagar
  • Försäkringen ska ersätta dödsfall med upp till 1 miljon baht (ca 304 000 kronor)

Att försäkringen kommer införas under 2019 är dock något som vårt assistansbolag Euro-center - som har bättre insyn i vad som händer i Thailand - ställer sig tvivlande till då det inte ens lämnats in någon konkret plan till den thailändska regeringen. 

Försäkringen bör inte ses som ett alternativ till en konventionell reseförsäkring

Att vissa svenska medier valt att benämna den planerade försäkringen som en reseförsäkring är direkt missvisande. Givet att försäkringen enbart kommer inkludera ersättning vid dödsfall – vilket de uppgifter som finns tillhands idag talar för – så kan försäkringen inte jämställas med en reseförsäkring av svensk standard. Försäkringen innehåller varken skydd för sjukvårdskostnader, hemtransport, ditt bagage, om du missar ditt flyg eller något annat av det vi normalt sett associerar med en reseförsäkring. Om slutprodukten inte förändras nämnvärt från planeringsstadiet så kan försäkringen alltså inte ersätta en konventionell reseförsäkring utan bör snarare ses som en kompletterande dödsfallsförsäkring vid resor till Thailand.  

Language