Vägledning vid skada m.m.

Via den här sidan hittar du information som kan vara viktig för dig som råkat ut för en skadehändelse. Informationen innefattar allt från svar på hur du ska gå tillväga om du ska göra en skadeanmälan på erv.se till vad som är viktigt att tänka på om du råkar ut för olika typer av skadehändelser på ditt resmål och vill utnyttja din försäkring.

ALLMÄNT - information till dig som ska göra en skadeanmälan på erv.se

Här hittar du information om sådant som direkt rör din skadeanmälan på erv.se, t.ex. vilka typer av dokument du ska bifoga vid olika typer av skadehändelser och vilka filformat som accepteras.

HÄNDELSER - praktisk information för dig som råkat ut för en skadehändelse på ditt resmål

Här hittar du praktiskt inriktad information om hur du ska gå tillväga vid olika typer av (skade)händelser som du kan råka ut för på ditt resmål och hur du i dessa fall bäst utnyttjar den försäkring du har via oss. 

ÖVERKLAGAGN - information för dig som vill överklaga ett beslut i ett skadeärende

 Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om du känner dig missnöjd med ett beslut i ett skadeärende samt information om var du kan vända dig med eventuell överklagan.

 

Övrig information (ej vägledning vid skada)

Under "Övrig information" hittar du information som kan vara viktig att ta del av för dig som försäkringstagare men som inte är direkt kopplat till ett inträffat skadeärende.

Anmäl skada online

Hos oss går det snabbt och enkelt att anmäla din skada.

 

Anmäl skada