Avbeställning/Avbokning

Många blir osäkra på hur de ska gå tillväga när de ska utnyttja sitt avbeställningsskydd, vi berättar därför här vad det allra viktigaste att tänka på när man ska anmäla sin ska vid en avbokning.
För vilka försäkringar gäller den här informationen?  

Tänk på: det är alltid villkoren som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.

Vad behöver jag tänka på när jag ska göra en skadeanmälan för en avbeställning/avbokning?  

  • Spara alltid resehandlingar, biljetter och annat som visar din andel av avbeställningskostnaderna samt ändamålet med resan/arrangemanget. Dokumenten ska du sedan skicka in till oss när du gör din skadeanmälan.
  • Spara även intyg som styrker datum och orsak till din avbeställning/avbokning. Det kan t.ex. handla om läkarintyg, polisanmälan m.m. Dokumenten ska du sedan skicka till oss när du gör din skadeanmälan.

Anmäl skada online

Hos oss går det snabbt och enkelt att anmäla din skada.

 

Anmäl skada