Om du behöver juridisk hjälp

Även om du är försiktig och förnuftig när du befinner dig på ditt resmål kan du ha otur och råka skada en annan människa eller anklagas för att ha brutit mot lokala lagar. Skulle du hamna i en sådan situation kan det vara tryggt att veta att du kan få hjälp av oss.

Tänk på: det är alltid villkoren som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.

Vi hjälper dig med juridisk rådgivning och vägledning

Vi står för kostnaderna om du behöver en advokat eller om du får andra juridiska utgifter om några problem skulle uppstå under din resa.

OBS! Skriv aldrig under några avtal eller dokument innan du har kontaktat antingen oss eller den svenska ambassaden/konsulatet.

Gör så här om du behöver vår hjälp

Kontakta vår larmcentral på +46 770 465 920 eller ditt närmsta servicekontor.

Om du blir häktad eller fängslad

Om du skulle bli häktad eller fängslad av den lokala polisen på ditt resmål så ska du kontakta den lokala svenska ambassaden eller konsulatet. 

Language