Vanliga frågor och svar - Reseförsäkring

Allt du behöver veta om reseförsäkringar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ha om våra reseförsäkringar men även svar på frågor många brukar ställa sig om reseförsäkringar i störa allmänhet.

Allmänna frågor om reseförsäkringar

När behöver man en reseförsäkring?  

Orsaken till varför man behöver en separat reseförsäkring kan vara många, men nedan kan du läsa om några av de vanligaste:

 • När giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen löpt ut - Många reser ut med hemförsäkringens reseskydd, men glömmer bort att skyddet enbart gäller under en begränsad tid. När giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen väl löpt ut så står man helt oförsäkrad om något skulle hända på resmålet, såvida man inte köper en separat reseförsäkring. Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis i 45 dagar, i vissa fall 60 dagar, räknat från den dagen man reser ut. Vad som omfattas i reseskyddet varierar från bolag till bolag. Mer om vilka försäkringar vi erbjuder efter 45 dagar här >
 • Om du saknar hemförsäkring - Om du inte har en hemförsäkring så är det viktigt att köpa en reseförsäkring som gäller från dag 1 av din resa, redan innan du reser iväg annars riskerar du att vara helt oförsäkrad under din resa. Mer om riskerna med att resa oförsäkrad här >
 • Om du ska ägna dig åt en aktivitet som inte täcks av reseskyddet i din hemförsäkring - Reseskyddet i hemförsäkringen täcker oftast inte för riskfyllda aktiviteter, t.ex. dykning, bergsklättring, motorsporter, skidåkning off-pist, motorsport etc. Mer om riskfyllda aktiviteter >
 • Om du ska studera utomlands - Om du ska studera utomlands är det viktigt att tänka på att reseskyddet i hemförsäkringen inte gäller under studietiden. Många skolor kräver dessutom att man kan uppvisa en fullgod försäkring för att ens få börja på skolan. Vidare så är reseförsäkring ett krav för att visum till länder utanför EU. Mer om reseförsäkring vid utlandsstudier >
 • Om du tycker att reseskyddet i din hemförsäkring inte räcker till - Om du tycker att reseskyddet i din hemförsäkring känns tunt så kan det vara en god idé att överväga att skaffa en kompletterande reseförsäkring som täcker luckorna i din hemförsäkring. Europeiska ERV erbjuder en mängd kompletterande reseförsäkringar i olika prisklasser. Mer om våra kompletterande reseförsäkringar >
Räcker det att ha det Europeiska sjukvårdskortet (EU-kortet) om jag reser inom EU?  

Att EU-kortet kan likställas med en reseförsäkring håller inte ens Försäkringskassan själva med om.  Kortet ger visserligen rätt till samma statliga vård som den landets invånare har och till samma pris, men standarden på de offentliga sjukhusen är i många fall mycket lägre än vi är vana vid i Sverige. I vissa länder är dessutom patientavgiften mycket högre än i Sverige, vilket är något som kan bli kostsamt om man inte har med det i beräkningen.  

Hjälp som till exempel hemtransport, anhörigas besök vid allvarlig sjukdom eller rättsskydd ingår inte i EU-kortet, för det krävs en separat reseförsäkring för att få ersättning och hjälp.

Här kan du läsa vad försäkringskassan själva säger om EU-kortet >

Här kan du beställa EU-kortet >

Jag har en kompletterande kortförsäkring, räcker inte det när jag ska resa utomlands?  

Även om det är bra att ha en kompletterande kortförsäkring i ditt betal-/kreditkort så är det viktigt att tänka på att kortförsäkringen enbart är tänkt att fungera som ett komplement till en "riktig" reseförsäkring. Försäkringen i ditt kort kommer alltså inte att täcka för tyngre kostnader som t.ex. sjukvård, hemtransport, rättsskydd etc.

Tänk även på att det ofta finns begränsningar på vilka som omfattas av avbeställningsskyddet i många betal- och kreditkort. Vissa omfattar t.ex. enbart personer som är skrivna på samma adress och/eller den närmsta familjen (t.ex. make, sambo samt hemmavarande barn under 23 år). 

Vad som ingår i den kompletterande kortförsäkringen varierar från kort till kort. Vissa innehåller enbart avbeställningsskydd och skydd vid förlorat bagage medan andra omfattar mer.

OBS! Om du är osäker på vad som ingår i ditt kort ska du kontakta din kortutgivare.

Vilken hjälp kan jag få av UD om jag reser oförsäkrad?  

De flesta är idag medvetna om att det är viktigt att ha en reseförsäkring när man reser utomlands eftersom man annars kommer behöva betala ur egen ficka om man exempelvis blir allvarligt sjuk eller skadar sig. Trots detta får Utrikesdepartementet hantera ett hundratal ärenden per år där Svenska medborgare hamnat i knipa på grund av att de inte varit försäkrade under sin resa.

Vanliga orsaker till att resenärer hamnar i knipa är att man inte tänker på att man ska vara försäkrad under hela sin resa samt att man inte varit fullt medveten om vad försäkringen man har egentligen täcker. UD kan hjälpa resenärer som råkat illa ut men de lämnar aldrig ekonomiska bidrag. I bästa fall kan du få låna pengar, men du måste alltid betala tillbaka lånet. Eftersom vårdkostnader utomlands snabbt kan komma upp i 100 000-tals kronor kan det tyvärr bli väldigt dyrt att resa utan försäkring.

Här kan du läsa vad UD själva säger >

Frågor om våra reseförsäkringar

Allmänna frågor om våra försäkringar  

Vad är skillnaden på en kompletterande- och separat (fristående) reseförsäkring?  

En kompletterande reseförsäkring utökar/förstärker reseskyddet i hemförsäkringen.

En separat (eller fristående reseförsäkring) är en reseförsäkring som står på helt egna ben helt fristående från resekyddet som finns i hemförsäkringen.

Läs mer om skillnaden samt vilka försäkringar vi erbjuder i respektive kategori >

Produktrelaterade frågor  

Observera att länkarna nedan skickar dig direkt till respektive produktsida och den produktens "vanliga frågor och svar".

Avbeställningsskydd >

Besöksförsäkring >

Extremsport >

Reseförsäkring Student >

Reseförsäkring Ung >

Reseförsäkring Bas/Plus >

Weekend >

Hur gäller era försäkringar vid strejk?  

Reseförsäkring Student och Grupp och konferens gäller vid försening till följd av strejk om försäkringarna köptes och resan påbörjades innan strejken varslades/bröt ut. Våra övriga reseförsäkringar samt avbeställningskydd gäller inte vid strejk.

Läs mer om vilka rättigheter du har som resenär enligt EU:s regler >

Hur gäller era reseförsäkringar vid flygbolagskonkurs?  

Europeiska ERVs försäkringar gäller inte vid konkurs. Det finns dock möjligheter att få pengar tillbaka på annat sätt.

Läs mer om vad som gäller om flygbolaget går i konkurs och hur du kan få tillbaka pengar >

Hur gäller era försäkringar vid riskfyllda aktiviteter?  

 • Riskfyllt kroppsarbete
  Riskfyllt kroppsarbete omfattas inte av någon av Europeiska ERVs försäkringar. Med kroppsarbete menas fysiskt kroppsarbete där risken att skada sig är högre än normalt, oavsett om arbetet utförs yrkesmässigt och är avlönat eller inte. Klicka på "Läs mer" om du vill se exempel på sådant som räknas som riskfyllt kroppsarbete. Läs mer >
 • Finns det undantag för vad jag kan utföra för aktiviteter med min försäkring?
  Vilka aktiviteter som ingår beror på vilket försäkringsskydd du har. Om du till exempel ska åka offpist, klättra i berg eller fridyka måste du ha en särskild försäkring som även täcker vid utövande av extremsporter. Klicka på "Läs mer" för mer information. Läs mer >

Mer om riskfyllda aktiviteter och extremsport på resan >

Hur gäller era försäkringar vid naturkatastrof/terrordåd?  

Naturkatastrof/terrordåd påverkar en mängd försäkringar och försäkringsmoment. Vi har därför valt att samla informationen på en egen sida.

Läs mer om hur våra försäkringar gäller vid naturkatastrof/terrordåd >

Hur gäller era försäkringar vid dykning?  

Frågor om Europeiska ERVs försäkringar och dykning

 • Hur gäller era försäkringar vid lättare dykning?
  För dig som nöjesdyker, antingen efter eget certifikat eller med dykinstruktör, har vi inga begränsningar i någon av våra försäkringar så länge du håller dig på ett djup som inte går under 30 meter.
 • Hur gäller era försäkringar vid avancerad dykning?
  Vill du djupare, under 30 meter och djuphavsdyka eller fridyka ska du teckna försäkringen Extremsport. Då har du ett bra skydd om något skulle gå snett eftersom Extremsport är en av de få försäkringarna på marknaden som tillåter att du tänjer på gränserna.

Dykarsjuka

En av riskerna när man dyker är dykarsjuka som, trots att personliga faktorer som fysisk kondition, ålder och övervikt spelar in, kan drabba vem som helst. För att minska risken kan du tänka på det här:

 • Var utvilad
 • Dyk inte för nära inpå en flygresa (vänta upp till 24 timmar)
 • Stig långsamt upp till ytan

Var noga med att följa dykinstruktörens råd

Läs mer om riskerna med dykning på semestern >

Vilken försäkring ska jag välja om jag saknar hemförsäkring?  

Om det vill sig illa så kan den som är oförsäkrad bli tvungen att betala hundratusentals kronor för t.ex. sjukvård ur egen ficka. Om du saknar hemförsäkring så är  det därför viktigt att du köper/tecknar en separat reseförsäkring innan du reser utomlands. 

Läs mer om att resa oförsäkrad och vilka försäkringar vi erbjuder >

Graviditet och resa vid sjukdom

Hur gäller era försäkringar vid graviditet?  

Om du ska resa under graviditeten rekommenderar vi Reseförsäkring Ung, Reseförsäkring Bas eller Reseförsäkring Plus med tillvalet Sjukdom och olycksfall. Om du har tillvalet Sjukdom och olycksfall ersätter försäkringen kostnader för oväntade graviditetskomplikationer (inklusive behandling av för tidigt fött barn) som inträffar innan graviditetsveckan 34 (33+6). Observera att Reseförsäkring Ung har en övre åldersgräns på 35 år. 

Läs mer om att resa och flyga under graviditeten >

Vad gäller om jag är kroniskt eller allvarligt sjuk redan innan jag reser iväg?  

Reseförsäkringar gäller inte för vårdkostnader och hemtransporter som du haft eller uppsökt vård för under de senaste tre månaderna innan din avresa. Reseförsäkringar gäller endast vid sjukdomar och olycksfall som är plötsliga och oförutsedda under resan.

OBS! Detta gäller alla försäkringsbolag, oavsett om det handlar om ett reseskydd i hemförsäkringen eller en separat/fristående reseförsäkring. 

Mer läsning

Varför det är viktigt att alltid meddela ditt försäkringsbolag innan du reser om du har en existerande sjukdom eller skada innan resan >>>

Risker med att flyga om man har existerande sjukdom eller skada >>>

Larmcentral och servicekontor

Vad är numret till er larmcentral (Europeiska ERV Alarm)?  

Telefonnummer: +46 770 456 920

E-post: erv-alarm@euro-center.se

Larmcentralen är öppen dygnet runt, året om.

Var hittar jag kontaktuppgifter till era servicekontor (Euro-Centers)?  

På sidan Larmcentral och servicekontor hittar du kontaktuppgifter till samtliga av våra Euro-Centers såväl som till vår larmcentral.

När ska jag kontakta er larmcentral (Europeiska ERV Alarm)?  

Vår larmcentral Europeiska ERV Alarm bör kontaktas vid allvarliga eller akuta händelser. T.ex. om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och blir inlagd på sjukhus.

Europeiska ERV Alarm står i beredskap dygnet runt, året om.

När ska jag kontakta era servicekontor (Euro-centers)?  

Våra Euro-centers ska du kontakta vid icke akuta händelser.

Våra Euro-centers hjälper till med allt från allmän rådgivning till rekommendation av sjukhus och läkare.

Information till dig som vill överklaga ett ärende eller ett beslut >