Brexit och reseförsäkringar

Fr.o.m. den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre en del av EU. På den här sidan kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till hur du bör försäkra dig om du planerar att besöka Storbritannien.

Behöver jag extra resedokument efter Brexit?

Fr.o.m. den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre en del av EU, men Brexit sker under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Under denna period behöver man som resenär med medborgarskap inom EU, EEA eller Schweiz, inget visum eller andra extra resedokument. Du kan läsa mer om detta här >

Måste jag tänka på något speciellt när det kommer till reseförsäkringar?

Samtliga av Europeiska ERVs försäkringar gäller precis som vanligt under övergångsperioden, oavsett om försäkringen köptes före eller efter Brexit.

Tänk på att det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet/Blå kortet) enbart ger dig rätt till samma sjukvård som invånarna i det land du besöker. Däremot täcker inte kortet sådant som t.ex. hemtransport, anhörigs besök vid allvarlig sjukdom eller rättsskydd. Kontrollera därför alltid ditt försäkringsskydd innan du reser.
Du kan beställa ditt sjukförsäkringskort här >  

OBS! EU-kotet enbart är giltigt under övergångsperioden fram till 31 december 2020. Vad som händer därefter är oklart.  

Language