Vilka omfattas av den kompletterande reseförsäkringen i mitt kort?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, dina familjemedlemmar och upp till tre medresenärer (om du som kortinnehavare betalt resan för dessa till mer än 50% av kostnaden med ditt kort). Observera att med familjemedlemmar menas make eller maka, sambo, registrerad partner samt kortinnehavares, makes, makas, sambos, registrerade partners hemmavarande barn under 25 år som fortfarande är skrivna hemma hos dig eller den andra föräldern, vare sig de reser med dig eller på egen hand.
Language