Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

OBS! För att den kompletterande reseförsäkringen ska gälla så måste du betala mer än 50% av din resa med ditt kort.

Kompletterande reseförsäkring (90 dagar)

Avbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär, eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/försäkrad och 45 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Din resa måste minst kosta 750 SEK per försäkrad för att avbeställningsskyddet ska gälla.
 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
Personförsening

Det här ersätter försäkringen
Om du blir försenad till din slutdestination med mer än 4 timmar p.g.a. att det allmänna färdmedlet (flyg, båt, tåg eller buss) varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommer med lämnas en schablonersättning (se Högsta ersättningsbelopp nedan).

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp per försäkrad/kort:

 • Försening mer än 4 timmar 500 SEK/2 000 SEK
 • Försening mer än 5 timmar 600 SEK/2 400 SEK
 • Försening mer än 6 timmar 700 SEK/ 2 800 SEK
 • Försening mer än 7 timmar 800 SEK/3 200 SEK
 • Försening mer än 8 timmar 900 SEK/3 600 SEK
 • Försening mer än 9 timmar 1 000 SEK/4 000 SEK
 • Försening mer än 24 timmar 1 500 SEK/6 000 SEK


Tänk på att
.

 • Resan måste ske med kollektivt färdmedel (hit räknas t.ex. inte taxi eller bilresa).
 • Förseningen måste styrkas med förseningsintyg från transportföretaget.  
Bagageförsening utanför hemorten

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat vid ankomst till resmål utanför hemorten kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och toalettartiklar.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter 6 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 2 000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort.
 • Efter 48 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (ytterligare mot kvitto): 5 000 SEK/försäkrad, 10 000 SEK/kort.


Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan det att du får tillbaka ditt bagage och måste kunna styrkas med kvitton i original.
 • Du måste kunna uppvisa förseningsintyg från transportbolaget för att kunna få ersättning.
 • Resan måste ske med kollektivt färdmedel (hit räknas inte taxi- eller bilresa).
 • Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med allmänt färdmedel på hemresa.
Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett olycksfall under resan kan du får ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i villkoret.

Självriskskydd

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din permanenta bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp.

 • Självriskskydd för hemförsäkring: 10 000 SEK/skada.
 • Självriskskydd för bilförsäkring: 10 000 SEK/skada.

 

Tänk på att

 • Din bostad måste ha varit obebodd under din resa för att du ska kunna få ersättning om något händer med din bostad.
 • Försäkringen gäller både om din bil medförts på utlandsresan, stått oanvänd hemma eller på en betald pakeringsplats.

 

Köpförsäkring

Självriskskydd - Bilbärgning och assistans

Det här ersätter försäkringen
Försäkringen ersätter självrisken då ersättningsbar skada på fordon medfört bilbärgning och/eller assistans, och detta medfört en självriskkostnad . Med ersättningsbar skada menas att din bilförsäkring ersatt en skada som medfört bilbärgning och/eller assistans.

Högsta ersättningsbelopp
3 000 SEK/skada.

Tänk på att
Försäkringen gäller när kortet används till 100 % för betalning vid tankning av drivmedel med minst 20 liter eller 5 kg gas per gång. Självrisk­skyddet gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar. Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med motsvarande period.