OBS! Har du köpt en resa och betalat mer än 50 procent av resans pris med kortet senast den 31:a mars 2023 ska du göra din skadeanmälan hos Europeiska ERV. Har du betalat en resa efter det ska du anmäla din skada till Trygg Hansa.