Är försäkringen kopplad till ditt kort eller är den köpt via Europeiska ERV?
3. Vad har hänt? (välj endast ett alternativ, det som bäst överensstämmer)


Försäkringsnumret/bokningsnumret/kortnumret kunde inte hittas.

Vänligen observera att du i steg 3 måste bifoga följande dokument:


Vanliga frågor & svar

  • Hur vet jag vilka 8 siffror jag ska skriva?
    Vi vill att du skriver de första 8 siffrorna på kortets framsida.
  • Vad händer efter det att anmälan slutförts?
    Du får en mottagningsbekräftelse direkt via mejl som det är viktigt att du läser.  I normalfallet får du besked i skadeärendet inom två veckor från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver. OBS! På grund av coronaviruset har vi för närvarande en ökad arbetsbelastning. Vi förväntar oss därför en längre handläggningstid än normalt.
Language