Anmäl skada

Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill använda dig av ditt försäkringsskydd.

Observera särskilt att om du har en kortförsäkring så gäller inte avbeställningsskyddet vid avbokning till följd av avrådan/oro från att resa till Coronadrabbat resmål. Avbokningsskyddet i kortförsäkringen omfattar enbart avbokning till följd av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat dig eller nära anhörig.

Saker du bör förbereda innan du påbörjar din skadeanmälan:
Vanliga frågor:
  • När kan jag göra en skadeanmälan?
    Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Du behöver med andra ord inte vänta tills du kommer hem från din resa. Enklast är att anmäla händelsen här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.
  • Vad händer efter det att anmälan slutförts?
    Du får en mottagningsbekräftelse direkt via mejl som det är viktigt att du läser.  I normalfallet får du besked i skadeärendet inom två veckor från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver. OBS! På grund av coronaviruset har vi för närvarande en ökad arbetsbelastning. Vi förväntar oss därför en längre handläggningstid än normalt.