Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär, medresenärs närstående person eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad och 90 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
 • För att resan ska omfattas av avbeställningsförsäkringen måste den ha kostat mer än 1000 SEK (exklusive skatter och avgifter) per försäkrad och mer än hälften av resans totala pris måste vara betald med kortet.
Resestartskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du t.ex. fastnar i en bilkö så du inte hinner med flyget kan du få ersättning för dina merkostnader för att komma ikapp din resa.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/försäkrad, 70 000/kort.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både för dig som åker mer egen bil och allmänt färdmedel.

Tänk på att
För att försäkringen ska gälla behöver du vara ute i god tid; du bör vara på plats minst 1 timme före avgång och du måste ta hänsyn till trafiksituationen och väderlek.

Personförsening vid ut- och hemresa

Det här ersätter försäkringen
Om du blir mer än 6 timmar försenad till din destination p.g.a. att det kollektiva färdmedel du rest med varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med kan du få ersättning från försäkringen. Om förseningen är mer än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening (schablon): 700 SEK/försäkrad, 2 800 SEK/kort eller
 • Mer än 24 timmars försening (schablon): 1 800 SEK/försäkrad, 7 200 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen

Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt från Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.


Tänk på att

 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Om du har köpt en enkelbiljett omfattas endast försening som uppstår under denna resa. Eventuell försening på hemresan omfattas inte. 
Bagageförsening

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 6 timmar vid ankomst till resmål utanför hemorten kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 48 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • 6 timmars försening (kvitto): 2000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort eller
 • 48 timmars försening (kvitto): 5 000 SEK/försäkrad, 10 000 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage under utresan med destination utanför hemlandet.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton och förseningsintyg från transportbolaget för att kunna få ersättning.
 • Gäller endast på utresa från Norden. Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med allmänt färdmedel på hemresa.
 • Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.
Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat eller inställt så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga merkostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitto i original.
Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i villkoret för fullständiga ersättningsbelopp.

Självriskskydd för hem- och bilförsäkring

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din permanenta bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller även om bilen inte medförts på resan utan vid skadetillfället stått parkerad på annan plats.

Självriskeliminering för hyrbil utomlands och i Sverige

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* inrikes eller utrikes och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska vara giltig måste fordonshyran vara betald i samband med resa till mer än 50% med kortet eller vara betald till 100% med kortet vid annat tillfälle.
 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Övriga försäkringar

Allrisk 180 dagar

Det här ersätter försäkringen
Om du köpt en vara som är betald med kortet och den skadas eller blir stulen kan du få ersättning för reperationskostnaden eller för att få en helt ny vara.

Högsta ersättningsbelopp
25 000 SEK/vara, 75 000 SEK/inköp* och 150 000 SEK/år och kort.

Det här omfattar försäkringen
Allrisken gäller i 180 dagar från köptillfället.

Tänk på att
Varan måste vara till 100% betald med ditt kort.

*D.v.s. du kan få högst 75 000 SEK i ersättning för ett inköp gjort vid ett och samma köptillfälle.

Förlängd garanti 1 år

Det här ersätter försäkringen
När du köper en vara - t.ex. en TV, vitvaror som kyl och frys eller hemelektronik* och betalar hela beloppet med ditt kort ingår ett års förlängd garanti utöver tillverkarnas garanti.

Högsta ersättningsbelopp
25 000 SEK/skada, 150 000 SEK/år.

Tänk på att

 • Försäkringen gäller ytterligare ett år, utöver den garanti som den ursprunglige tillverkaren lämnade, dock inte mer än till totalt tre år från och med inköpsdatum.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

*Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, DVD-spelare och TV-spelkonsol. Detta gäller dock ej: persondatorer, surfplattor, mobiltelefoner eller kameror med tillbehör.

Prisskydd 90 dagar

Det här ersätter försäkringen
Med prisskydd kan du få mellanskillnaden tillbaka om du betalat hela beloppet för en vara med kortet och sedan hittar exakt samma vara någon annanstans till ett lägre pris.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Prisskydd omfattar de flesta varor som är avsedda för privat bruk och gäller från inköpsdatumet och 90 dagar framåt.

Tänk på att

 • Både den vara du köpt och den vara du hittar till ett lägre pris måste vara köpta och säljas i en affär i Sverige eller av ett svenskregistrerat företag på internet.
 • För att ersättning för prisskillnad ska kunna lämnas krävs att ursprungsprodukten jämförs med en produkt som kan köpas på samma sätt som ursprungsprodukten. Det innebär bl a att inköpspriset på en produkt som köps i affär över disk inte kan jämföras med motsvarande produkts pris vid köp över internet eller via postorder.
 • Prisskillnaden måste vara mer än 300 SEK.
 • Varan måste vara till 100% betald med ditt kort.
Evenemangsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du blir akut sjuk och måste avboka ditt evenemang - till exempel en fotbollsmatch, konsert eller liknande kan du få ersättning för dina biljettkostnader.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen
Evenemangsskyddet gäller både på hemmaplan och under resan.

Tänk på att
Evenemanget ska vara till 100% betalt med kortet.

Allrisk hemelektronik och hushållsmaskiner 2 år

Det här ersätter försäkringen:
Om du köpt hemelektronik eller hushållsmaskiner och betalt med kortet så kan du få ersättning för reparationskostnaden eller en helt ny vara vid skada, förlust eller stöld.

Högsta ersättningsbelopp:
25 000 SEK/produkt, 200 000 SEK/inköp* och 400 000 SEK/år och kort. *D.v.s. du kan få högst 200 000 SEK i ersättning för ett inköp gjort vid ett och samma köptillfälle

Det här omfattar försäkringen:
Allrisken gäller i 2 år från köptillfället

Tänk på att:
Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

Language