Par i storstad

Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring

Avbeställningsskydd  

Det här ersätter försäkringen

Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär, medresenärs närstående person eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/person och 90 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
 • För att resan ska omfattas av avbeställningsförsäkringen måste den ha kostat mer än 1000 SEK (exklusive skatter och avgifter) per försäkrad och mer än hälften av resans totala pris måste vara betald med kortet.
Personförsening vid ut- och hemresa  

Det här ersätter försäkringen
Om du blir mer än 6 timmar försenad till din destination p.g.a. att det kollektiva färdmedel du rest med varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med kan du få ersättning från försäkringen. Om förseningen är mer än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening (schablon): 700 SEK/försäkrad, 2 800 SEK/kort eller
 • Mer än 24 timmars försening (schablon): 1 800 SEK/försäkrad, 7 200 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt från Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.


Tänk på att

 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Om du har köpt en enkelbiljett omfattas endast försening som uppstår under denna resa. Eventuell försening på hemresan omfattas inte. 
Bagageförsening vid utlandsresa  

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 6 timmar vid ankomst till resmål utanför hemlandet kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 48 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • 6 timmars försening (kvitto): 2000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort eller
 • 48 timmars försening (kvitto): 5 000 SEK/försäkrad, 10 000 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage under utresan med destination utanför hemlandet.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton och förseningsintyg från transportbolaget för att kunna få ersättning.
 • Gäller endast på utresa från Norden och till destination utanför ditt hemland.
 • Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.
Missat anslutningsflyg  

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat eller inställt så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga merkostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitto i original.
Kapitalbelopp vid olycksfall  

Det här ersätter försäkringen

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i översiktstabellen nedan för fullständiga ersättningsbelopp.

Självriskskydd för hem- och bilförsäkring  

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din permanenta bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både om du har med dig bilen på resan och om din bil stått oanvänd hemma eller på en betald parkeringsplats i Norden.

Självriskeliminering för hyrbil utomlands och i Sverige  

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* inrikes eller utrikes och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska vara giltig måste fordonshyran vara betald i samband med resa till mer än 50% med kortet eller vara betald till 100% med kortet på resmålet.
 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Golfutrustningsförsäkring  

Det här ersätter försäkringen
Om din golfutrustning blir stulen eller förstörd under resan och du anmäler händelsen till t.ex. ditt hemförsäkringsbolag kan du få ersättning för självrisken du får betala.

Högsta ersättningsbelopp

 • Självriskskydd för annan försäkring: 6 000 SEK/skada.
 • Skillnad i ersättningsnivå jämfört med annan försäkring: 10 000 SEK/skada.


Tänk på att

 • Du måste kunna uppvisa underlag från försäkringsbolaget vars självrisk du vill ha ersättning för.
 • Ersättningen påverkas av åldersavdrag. Se villkoret för mer information.
Hole in one  

Det här ersätter försäkringen
Om du lyckas med att göra Hole in One får du en ersättning på 1 000 kronor från försäkringen förutsatt att du spelat minst nio hål och med en godkänd markör. 

Högsta ersättningsbelopp
1 000 SEK/skada.

Tänk på att
Försäkringen gäller även enligt ovan vid spel på bana som deltagare i golftävling.

Översiktstabell

 


Är det något du undrar över? 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Vanliga frågor och svar