OBS! Har du köpt en resa och betalat mer än 50 procent av resans pris med kortet senast den 31:a mars 2023 ska du göra din skadeanmälan hos Europeiska ERV. Har du betalat en resa efter det ska du anmäla din skada till Trygg Hansa.

Bankkort från Swedbank och sparbankerna

Allt om din kompletterande kortförsäkring