Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kompletterande kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i ditt korts kompletterande kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i din försäkring, vänligen läs villkoret.

Kompletterande kortförsäkring vid resa

Avbeställningsförsäkring

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person eller medresenär har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t. ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/försäkrad och 45 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
 • För att resan ska omfattas av avbeställningsförsäkringen måste den ha kostat mer än 1 000 SEK (exklusive skatter och avgifter) och mer än hälften av resans totala pris måste vara betald med kortet.
Personförsening/Ankomstförsening

Det här ersätter försäkringen
Om du blir mer än 6 timmar försenad till din destination p.g.a. att det kollektiva färdmedel du rest med varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med kan du få ersättning från försäkringen. Om förseningen är mer än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening: 700 SEK/försäkrad, 2 800 SEK/familj eller
 • Mer än 24 timmars försening: 1 400 SEK/försäkrad, 5 000 SEK/familj.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 60 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet. Eventuell försening på hemresan omfattas då inte.


Tänk på att

 • Tidstabellsändring som meddelats minst 24 timmar före avresan anses inte vara oförutsedd och oplanerad.
 • Förseningen måste kunna styrkas med intyg som visar orsak till förseningen och aktuella tider från transportföretaget.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Försäkringen kräver att biljettköp ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.
 • Ersättning lämnas högst med resans pris. 
Försening av bagage

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 6 timmar vid ankomst till resmål utanför Norden kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 48 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening: 2 000 SEK/väska. Högsta ersättning är 6 000 SEK/familj eller
 • Mer än 48 timmars försening: 5 000 SEK/väska,. Högsta ersättning är 10 000 SEK/familj.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage under utresan. Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid skadeanmälan.
 • Gäller endast på utresa från Norden och till destination utanför Norden.
Självriskskydd (för hem- och bilförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen

 • Försäkringen gäller både om din bil stått oanvänd hemma eller på en betald parkeringsplats i Norden.
 • Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 60 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.


Tänk på att

 • Ersättning lämnas enbart om din bostad varit obebodd under tiden du varit ute på resa.
 • Ersättning lämnas enbart under förutsättning att din personbil inte använts under tiden du varit ute på resa.
Olycksfallsförsäkring

Det här ersätter försäkringen

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Olycksfallsförsäkring i översiktstabellen nedan för fullständiga ersättningsbelopp.