Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad, 100 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. en läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
Personförsening

Det här ersätter försäkringen
Oavsett om du reser med flyg, båt, tåg eller buss och blir mer än 4 timmar försenad till din destination kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader. Om förseningen är mer än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 4 timmars försening: 700 SEK/försäkrad, 2 800 SEK/kort.
 • Mer än 24 timmars försening: 1 800 SEK/försäkrad, 7 200 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt i Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.

Tänk på att
Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.

Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/försäkrad, 50 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitto i original.
Bagageförsening vid ut- och hemresa

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 4 timmar kan du få ersättning för att kunna köpa såväl kläder som hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 24 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 4 timmars försening: 2 000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort.
 • Mer än 24 timmars försening: 5 000 SEK/försäkrad, 10 000 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage både under ut- och hemresan. Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål på utresan från Norden.


Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan det att du får tillbaka ditt bagage.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett olycksfall under resan kan du får ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i villkoret för fullständiga ersättningsbelopp.

Självriskskydd för hem- och bilförsäkring

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa utomlands eller om du hyrt en stuga/lägenhet i hemlandet, kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både om din bil stått oanvänd hemma eller på en betald parkeringsplats.

Självriskeliminering hyrbil

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* - under resa, inrikes och utrikes - och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att aktivera försäkringsskyddet för självriskeliminering så ska fordonshyran vara betald i samband med resa och resan vara betald till mer än 50 % med kortet. Alternativt så ska fordonshyran vara betald till 100 % med kortet vid annat tillfälle.

 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Övriga försäkringar

Allrisk (drulleförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om du köpt en vara som är betald med kortet och den skadas eller blir stulen kan du få ersättning för reperationskostnaden eller för att få en helt ny vara.

Högsta ersättningsbelopp
25 000 SEK/vara, 235 000 SEK/*inköp och 665 000 SEK/år och kort.

Det här omfattar försäkringen
Allrisken gäller i 180 dagar från köptillfället.

Tänk på att
Varans inköpspris ska vara minst 1000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

*D.v.s. du kan få högst 235 000 SEK i ersättning för ett inköp gjort vid ett och samma tillfällle.

1 års förlängd garanti

Det här ersätter försäkringen

När du köper en vara - t.ex. en TV, vitvaror som kyl och frys eller hemelektronik* och betalar hela beloppet med ditt kort ingår ett års förlängd garanti utöver tillverkarnas garanti.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/skada, 140 000 SEK/år.

Tänk på att

 • Försäkringen gäller ytterligare ett år, utöver den garanti som den ursprungliga tillverkaren lämnade, dock inte mer än totalt tre år från och med inköpsdatum.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

 

*Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, DVD-spelare och TV-spelkonsol. Detta gäller dock ej: persondatorer, surfplattor, mobiltelefoner eller kameror med tillbehör.

Prisgaranti

Det här ersätter försäkringen

Med prisgaranti kan du få mellanskillnaden tillbaka om du betalat hela beloppet för en vara med kortet och sedan hittar exakt samma vara någon annanstans till ett lägre pris.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Prisgaranti omfattar de flesta varor som är avsedda för privat bruk och gäller från inköpsdatumet och 90 dagar framåt.

Tänk på att

 • Både den vara du köpt och den vara du hittar till ett lägre pris måste vara köpta och säljas i en affär i Sverige eller av ett svenskregistrerat företag på internet.
 • Prisskillnaden måste vara mer än 300 SEK.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.
Evenemangsavbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du blir akut sjuk och måste avboka ditt evenemang - till exempel en fotbollsmatch, konsert eller liknande kan du få ersättning för dina biljettkostnader.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 40 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen
Evenemangsskyddet gäller både på hemmaplan och under resan.

Tänk på att
Evenemanget ska vara till 100% betalt med kortet.

Förlust av nyckel

Det här ersätter försäkringen
Om du blir av med dina nycklar vid rån, stöld eller liknande kan vi ersätta dina merkostnader för tillverkning av nya nycklar, omkodning av nycklar eller om du måste byta lås. Försäkringen gäller även om du råkar låsa in dina nycklar i din permanenta bostad. 

Högsta ersättningsbelopp

 • Nödvändiga och skäliga kostnader för låsöppningen.
 • Nya nycklar, omkodning av nycklar samt nya lås: 2 000 SEK/skada och kort.


Tänk på att
Händelsen ska vara plötslig och oförutsedd.

Tankning av fel bränsle

Det här ersätter försäkringen
Om du skulle tanka fel bränsle i din bil kan du få ersättning för sanering av bränsletanken, bränslesystemet samt byte av bränslefilter.


Högsta ersättningsbelopp
4 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla måste du först ha tankat bilen (minst 20 liter eller 5 kg drivmedel) och betalat hela summan med ditt kort. Därefter gäller försäkringen i 60 dagar.
 • Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med 60 nya dagar.
Självriskskydd - Bilbärgning och assistans

Det här ersätter försäkringen
Om något händer med din bil och du inte kommer vidare och du behöver bilbärgning och/eller annan assistans kan du få ersättning för din självriskkostnad som du betalat till försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
4 000 SEK/skada.

Tänk på att
För att försäkringen ska gälla måste du först ha tankat bilen (minst 20 liter eller 5 kg drivmedel) och betalat hela summan med ditt kort. Därefter gäller försäkringen i 60 dagar. Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med motsvarande period.

 


Är det något du undrar över? 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Vanliga frågor och svar

Language