Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t. ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
50 000 SEK/försäkrad, 120 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. en läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
Resestartsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du t.ex. fastnar i en bilkö så du inte hinner med flyget kan du få ersättning för dina merkostnader för att komma ikapp din resa.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad, 100 000/kort.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både för dig som åker mer egen bil och allmänt färdmedel.

Tänk på att
För att försäkringen ska gälla behöver du vara ute i god tid; du bör vara på plats minst 1 timme före avgång och du måste ta hänsyn till trafiksituationen och väderlek.

Personförsening

Det här ersätter försäkringen
Oavsett om du reser med flyg, båt, tåg eller buss och blir mer än 4 timmar försenad till din destination kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter 4 timmars försening - schablon*: 800 SEK/försäkrad, 3 200 SEK/kort.
 • Efter 4 timmars försening - nödvändiga och skäliga kostnader (kvitto)*: 1 500 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort.
 • Efter 12 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 2 000 SEK/försäkrad, 8 000 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt i Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.

Tänk på att
Bortsett från schablonersättningen (för 4 timmars försening) måste du alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.

*Du kan bara välja ett av alternativen vid 4 timmars försening: antingen schablonersättning eller ersättning med kvitto.

Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad, 100 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitto i original.
Bagageförsening vid ut- och hemresa

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar.

Högsta ersättningsbelopp

 • Ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader utan karens (kvitto): 2 000 SEK/försäkrad, 8 000 SEK/kort.
 • Efter 12 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 4 000 SEK/försäkrad, 16 000 SEK/kort.
 • Efter 48 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 4 000 SEK/försäkrad, 16 000 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage både under ut- och hemresan. Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål på utresan från Norden.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan det att du får tillbaka ditt bagage.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton samt förseningsintyg från transportbolaget för att kunna få ersättning.
Outnyttjade aktiviteter

Det här ersätter försäkringen
Om du bokat in en aktivitet under resan som du inte kan delta i på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning för aktivitetskostnaden (t.e.x green-fee, liftkort, kursavgift). Blir din utrustning försenad på utresan kan du få ersättning för att hyra ny utrustning.

Högsta ersättningsbelopp
7 500 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/kort.

Tänk på att
För att kunna få ersättning behöver du kunna uppvisa läkarintyg och kvitto på dina utlägg.

Bagageskydd - för stöld, skada på-, eller förlust av privata ägodelar

Det här ersätter försäkringen
Om något händer med ditt bagage under resan t.ex. det blir stulet eller förstört kan du få ersättning. Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess att du kommit hem igen – dock max 90 dagar.

Högsta ersättningsbelopp
Personlig lösegendom: 15 000 SEK/försäkrad, 47 500 SEK/kort.

Varav för:

 • Dator, kamera och mobiltelefon: 5 000 SEK/föremål, 47 500 SEK/kort.
 • Hyrd skidutrustning: 2 500 SEK/föremål, 7 500 SEK/kort.
 • Egen skidutrustning: 7 500 SEK/försäkrad, 22 500 SEK/kort.
 • Golfutrustning: 47 500 SEK/kort.
 • Övrig lös egendom: 2 000 SEK/föremål, 47 500 SEK/kort.


Kontanter, pass och biljetter: 5 000 SEK/kort.

Tänk på att
Försäkringen gäller för maximalt 90 resdagar.

Akut sjukdom och olycksfall - under resan

Det här ersätter försäkringen
Blir du eller någon i din familj akut sjuk på resan - kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för sjukvård, tandvård samt eventuell hemtransport.

Högsta ersättningsbelopp

 • Sjukvård/Akut tandvård/tandvård p.g.a. olycksfall: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Lokala resekostnader: 7 000 SEK/skada.
 • Merkostnader för hemresan: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Reseavbrott: 15 000 SEK/försäkrad, 60 000 SEK/kort.
 • Hemtransport av avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Begravning på plats: 100 000 SEK/kort.
 • Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden: Nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Merkostnader för logi vid förlängd vistelse: Nödvändiga och skäliga kostnader.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet till dess resan är avslutad – dock längt 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Tänk på att
För att få eventuell ersättning behöver du uppvisa läkarintyg och kvitton på dina utlägg.

Sjukhusersättning

Det här ersätter försäkringen
Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under din utlandsresa och blir inlagd på sjukhus kan du få ersättning för de dagar du blir sängliggande på sjukhuset.

Högsta ersättningsbelopp
750 SEK/dag, 7 500 SEK/försäkrad.

Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett olycksfall under resan kan du får ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i villkoret för fullständiga ersättningsbelopp.

Ansvarsskydd (privatansvar)

Det här ersätter försäkringen
Om du under försäkringstiden skulle orsaka en person- eller sakskada och bli krävd på skadestånd kan du få hjälp av Europeiska ERV vid en eventuell utredning, förhandling och rättsprocess. Du får även hjälp att betala eventuellt skadestånd.

Högsta ersättningsbelopp
1 000 000 SEK/kort.

Tänk på att
Kontakta oss på en gång om du krävs på skadestånd eller ställs inför rätta och erkänn dig aldrig skyldig till något innan du konsulterat med oss.

Akutservice i hemmet

Det här ersätter försäkringen
Om något i din bostad behöver repareras akut under din utlandsresa kan du få ersättning för reparationskostnaderna. Du kan också få ersättning om du på grund av skadan i hemmet behöver avbryta resan och åka hem.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/skada.

Strejkskydd

Det här ersätter försäkringen
Om din hemresa blir försenad eller avbruten med mer än 24 timmar på grund av strejk kan du få ersättning för dina merkostnader som till exempel logi och återresa till hemorten i Norden.

Högsta ersättningsbelopp
5 000 SEK/försäkrad, 20 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Resan måste vara köpt före det att strejken brutit ut eller varslats för att du ska kunna få ersättning.
 • Ersättning lämnas bara för sådana kostnader som varit nödvändiga och skäliga.
Självriskskydd för hem- och bilförsäkring

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa utomlands eller om du hyrt en stuga/lägenhet i hemlandet, kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både om din bil stått oanvänd hemma eller på en betald parkeringsplats.

Självriskeliminering hyrbil

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* - under resa, inrikes och utrikes - och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att aktivera försäkringsskyddet för självriskeliminering så ska fordonshyran vara betald i samband med resa och resan vara betald till mer än 50 % med kortet. Alternativt så ska fordonshyran vara betald till 100 % med kortet vid annat tillfälle.

 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Övriga försäkringar

Allrisk (drulleförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om du köpt en vara som är betald med kortet och den skadas eller blir stulen kan du få ersättning för reperationskostnaden eller för att få en helt ny vara.

Högsta ersättningsbelopp
25 000 SEK/vara, 235 000 SEK/inköp* och 665 000 SEK/år och kort.

Det här omfattar försäkringen
Allrisken gäller i 180 dagar från köptillfället.

Tänk på att
Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

*D.v.s. du kan högst få 235 000 SEK i ersättning för ett inköp gjort vid ett och samma köptillfälle.

Allriskskydd för hemelektronik och hushållsmaskiner

Det här ersätter försäkringen
När du köper en vara t.ex. en TV, annan hemelektronik* eller hushållsmaskiner** som kyl och frys och betalar hela beloppet med ditt kort ingår en allriskförsäkring. Du kan få ersättning om varan skadas eller blir stulen p.g.a. plötslig och oförutsedd yttre händelse som till exempel inbrott, skadegörelse eller brand.

Högsta ersättningsbelopp
40 000 SEK/skada och år.

Det här omfattar försäkringen
Allriskförsäkringen gäller i 5 år från den dagen du köpt varan.

Tänk på att
Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och vara betald till 100% med kortet.

 

*Med hemelektronik menas t.ex. radio, stereo, TV, DVDspelare och TV-spelkonsol.

**Med hushållsmaskin menas maskin avsedd för klädvård, disk, städning, vitvaror eller tilllagning av livsmedel.

2 års förlängd garanti

Det här ersätter försäkringen
När du köper en vara - t.ex. en TV, vitvaror som kyl och frys eller hemelektronik* och betalar hela beloppet med ditt kort ingår två års förlängd garanti utöver tillverkarnas garanti.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/skada, 140 000 SEK/år.

Tänk på att

 • Försäkringen gäller ytterligare ett år, utöver den garanti som den ursprungliga tillverkaren lämnade, dock inte mer än till totalt tre år från och med inköpsdatum.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

*Med hemelektronik menas t.ex. stereo, TV, DVD-spelare och TV-spelkonsol. Detta gäller dock ej: persondatorer, surfplattor, mobiltelefoner eller kameror med tillbehör.

Prisgaranti

Det här ersätter försäkringen
Med prisgaranti kan du få mellanskillnaden tillbaka om du betalat hela beloppet för en vara med kortet och sedan hittar exakt samma vara någon annanstans till ett lägre pris.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Prisgaranti omfattar de flesta varor som är avsedda för privat bruk och gäller från inköpsdatumet och 90 dagar framåt.

Tänk på att

 • Både den vara du köpt och den vara du hittar till ett lägre pris måste vara köpta och säljas i en affär i Sverige eller av ett svenskregistrerat företag på internet.
 • Ursprungsvaran ska jämföras med en vara som kan köpas på samma sätt som ursprungsvaran. Det innebär bl.a. att inköpspriset på en vara som köps i affär över disk inte kan jämföras med motsvarande varas pris vid köp över internet eller via postorder.
 • Prisskillnaden måste vara mer än 300 SEK.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.
Evenemangsavbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du blir akut sjuk och måste avboka ditt evenemang - till exempel en fotbollsmatch, konsert eller liknande kan du få ersättning för dina biljettkostnader.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 40 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen
Evenemangsskyddet gäller både på hemmaplan och under resan.

Tänk på att
Evenemanget ska vara till 100% betalt med kortet.

Förlust av nyckel

Det här ersätter försäkringen
Om du blir av med dina nycklar vid rån, stöld eller liknande kan vi ersätta dina merkostnader för tillverkning av nya nycklar, omkodning av nycklar eller om du måste byta lås. Försäkringen gäller även om du råkar låsa in dina nycklar i din permanenta bostad.

Högsta ersättningsbelopp

 • Nödvändiga och skäliga kostnader för låsöppningen.
 • Nya nycklar, omkodning av nycklar samt nya lås: 2 000 SEK/skada och kort.


Tänk på att
Händelsen ska vara plötslig och oförutsedd.

Tankning av fel bränsle

Det här ersätter försäkringen
Om du skulle tanka fel bränsle i din bil kan du få ersättning för sanering av bränsletanken, bränslesystemet samt byte av bränslefilter.

Högsta ersättningsbelopp
4 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla måste du först ha tankat bilen (minst 20 liter eller 5 kg drivmedel) och betalat hela summan med ditt kort. Därefter gäller försäkringen i 60 dagar.
 • Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med 60 nya dagar.
Självriskskydd - Bilbärgning och assistans

Det här ersätter försäkringen
Om något händer med din bil och du inte kommer vidare och du behöver bilbärgning och/eller annan assistans kan du få ersättning för din självriskkostnad som du betalat till försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
4 000 SEK/skada.

Tänk på att
För att försäkringen ska gälla måste du först ha tankat bilen (minst 20 liter eller 5 kg drivmedel) och betalat hela summan med ditt kort. Därefter gäller försäkringen i 60 dagar. Vid varje ny tankning förlängs försäkringsskyddet med motsvarande period.

Language