Försäkringsvillkor & omfattning

Information om din kortförsäkring

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring

Avbeställningsförsäkring

Det här ersätter försäkringen
Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person eller medresenär har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t. ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad och 90 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
 • För att resan ska omfattas av avbeställningsförsäkringen måste den ha kostat mer än 1 000 SEK (exklusive skatter och avgifter) och mer än hälften av resans totala pris måste vara betald med kortet.
Personförsening/Ankomstförsening

Det här ersätter försäkringen
Om du blir mer än 6 timmar försenad till din destination p.g.a. att det kollektiva färdmedel du rest med varit försenat, inställt eller överbokat så att du inte kommit med kan du få ersättning från försäkringen. Om förseningen är mer än 24 timmar så ökar ersättningsbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening: 700 SEK/försäkrad, 2 800 SEK/familj eller
 • Mer än 24 timmars försening: 1 800 SEK/försäkrad, 7 200 SEK/familj.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 60 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet. Eventuell försening på hemresan omfattas då inte.


Tänk på att

 • Tidstabellsändring som meddelats minst 24 timmar före avresan anses inte vara oförutsedd och oplanerad.
 • Förseningen måste kunna styrkas med intyg som visar orsak till förseningen och aktuella tider från transportföretaget.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Försäkringen kräver att biljettköp ska ha köpts till en specifik resa. Månadskort, årskort etcetera jämställs inte med biljettköp.
 • Ersättning lämnas högst med resans pris. 
Försening vid incheckat bagage

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat mer än 6 timmar vid ankomst till resmål utanför hemorten kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar. Om ditt bagage blir mer än 48 timmar försenat så får du ytterligare ersättning.

Högsta ersättningsbelopp

 • Mer än 6 timmars försening: 2 000 SEK/väska. Högsta ersättning är 6 000 SEK/familj eller
 • Mer än 48 timmars försening: 5 000 SEK/väska,. Högsta ersättning är 10 000 SEK/familj.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen omfattar försenat bagage. Om du köpt en enkelbiljett gäller försäkringen till dess att du nått ditt resmål.

Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.
 • Transportföretagets intyg om försening ska kunna bifogas vid skadeanmälan.
 • Gäller endast på utresa från Norden. Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med allmänt färdmedel på hemresa.
Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/familj.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitton i original.
Självriskskydd (för hem- och bilförsäkring)

Det här ersätter försäkringen
Om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/kort.

Det här omfattar försäkringen

 • Försäkringen gäller även om bilen inte medförts på resan utan vid skadetillfället stått parkerad på annan plats.
 • Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt från Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 90 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.


Tänk på att

 • Ersättning lämnas enbart om din bostad varit obebodd under tiden du varit ute på resa i Norden.
 • Ersättning lämnas enbart under förutsättning att din personbil inte använts under tiden du varit ute på resa.
Självriskeliminering hyrbil

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* - under resa, inrikes och utrikes - och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att aktivera försäkringsskyddet för självriskeliminering så ska fordonshyran vara betald i samband med resa och resan vara betald till mer än 50 % med kortet. Alternativt så ska fordonshyran vara betald till 100 % med kortet vid annat tillfälle.

 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

Olycksfallsförsäkring

Det här ersätter försäkringen

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa kan du få ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Olycksfallsförsäkring i översiktstabellen nedan för fullständiga ersättningsbelopp.

Övriga försäkringar

Prisskydd 90 dagar

Det här ersätter försäkringen


Med prisskydd kan du få mellanskillnaden tillbaka om du betalat hela beloppet för en vara med kortet och sedan hittar exakt samma vara någon annanstans till ett lägre pris.

Högsta ersättningsbelopp
15 000 SEK/skada.


Det här omfattar försäkringen
Prisskydd omfattar de flesta varor som är avsedda för privat bruk och gäller från inköpsdatumet och 90 dagar framåt.


Tänk på att

 • Både den vara du köpt och den vara du hittar till ett lägre pris måste vara köpta och säljas i en affär i Sverige eller av ett svenskregistrerat företag på internet.
 • För att ersättning för prisskillnad ska kunna lämnas krävs att ursprungsprodukten jämförs med en produkt som kan köpas på samma sätt som ursprungsprodukten. Det innebär bl a att inköpspriset på en produkt som köps i affär över disk inte kan jämföras med motsvarande produkts pris vid köp över internet eller via postorder.
 • Prisskillnaden måste vara mer än 300 SEK.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.
Allrisk 90 dagar

Det här ersätter försäkringen


Om du köpt en vara som är betald med kortet och den skadas eller blir stulen kan du få ersättning för reperationskostnaden eller för att få en helt ny vara.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/vara, 200 000 SEK/inköp* och 400 000 SEK/år och kort.


Det här omfattar försäkringen
Allrisken gäller i 90 dagar från köptillfället.


Tänk på att
Varan måste vara till 100% betald med ditt kort.

*D.v.s. du kan få högst 200 000 SEK i ersättning för ett inköp gjort vid ett och samma köptillfälle.

Förlängd garanti 1 år

Det här ersätter försäkringen


När du köper en vara - t.ex. en TV, vitvaror som kyl och frys eller hemelektronik* och betalar hela beloppet med ditt kort ingår ett års förlängd garanti utöver tillverkarnas garanti.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/skada, 140 000 SEK/år.


Tänk på att

 • Försäkringen gäller ytterligare ett år, utöver den garanti som den ursprunglige tillverkaren lämnade, dock inte mer än till totalt tre år från och med inköpsdatum.
 • Varan måste vara till 100% betald med ditt kort.

*Med hemelektronik menas till exempel stereo, TV, DVD-spelare och TV-spelkonsol. Detta gäller dock ej: persondatorer, surfplattor, mobiltelefoner eller kameror med tillbehör.