Försäkringsvillkor & omfattning

Kompletterande reseförsäkring och Trygghetspaketet för re:member flex, more och Mastercard/Visa

Här hittar du översiktsinformation om innehållet i din kortförsäkring. För fullständig information om innehållet i ditt kort, vänligen läs villkoret.

Kompletterande reseförsäkring

Avbeställningsskydd

Det här ersätter försäkringen

Om din resa måste avbokas på grund av att du, närstående person, medresenär, eller den du ska besöka har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina avbokningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras att resa på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/försäkrad och 60 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Händelsen måste kunna styrkas med ett intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Resan/arrangemanget måste avbokas så snart det blivit känt att resan/arrangemanget inte kan genomföras.
 • För att resan ska omfattas av avbeställningsförsäkringen  måste mer än hälften av resans totala pris vara betald med kortet.
Resestartskydd

Det här ersätter försäkringen
Om du t.ex. fastnar i en bilkö så du inte hinner med flyget kan du få ersättning för dina merkostnader för att komma ikapp din resa.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad, 100 000/kort.

Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller både för dig som åker med egen bil och allmänt färdmedel.

Tänk på att
För att försäkringen ska gälla behöver du vara ute i god tid; du måste vara på plats minst 2 timmar före avgång och du måste ta hänsyn till trafiksituationen och väderlek.

Missat anslutningsflyg

Det här ersätter försäkringen
Blir ditt flyg försenat eller inställt så du missar anslutningsflyget kan du få ersättning för de nödvändiga och skäliga merkostnader som du haft för att flyga ikapp till ditt resmål samt eventuella kostnader för mat och logi.

Högsta ersättningsbelopp
30 000 SEK/försäkrad, 100 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska gälla ska du vara på plats (enligt planerad tidtabell) senast 1 timme före meddelad avgångstid inom Norden, 2 timmar före meddelad avgångstid inom Europa och 3 timmar före meddelad avgångstid inom övriga världen eller annan längre tid enligt flygbolagets regler.
 • Kostnader ska styrkas med kvitto i original.
Försening av allmänt färdmedel vid avresa

Det här ersätter försäkringen
Oavsett om du reser med flyg, båt, tåg eller buss och blir mer än 4 timmar vid avresa kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter 4 timmars försening - (schablon): 600 SEK/försäkrad, 2 400 SEK/kort.
 • Efter 8 timmars försening - (ytterligare schablon): 600 SEK/försäkrad, 2 400 SEK/kort.
 • Efter 24 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto krävs): 2 500 SEK/försäkrad, 7 500 SEK/kort.


Det här omfattar försäkringen
Försäkringen gäller för resor med utgångspunkt i Norden och till dess att resan är avslutad och du kommit hem igen - dock längst 60 dagar. Vid enkelresa gäller försäkringen med utgångspunkt i Norden fram till dess att du kommit fram till resmålet.

Tänk på att
Bortsett från schablonersättningen (för 4 och 8 timmars försening) måste du alltid kunna uppvisa originalkvitton för att kunna få ersättning.

Bagageförsening

Det här ersätter försäkringen
Om ditt bagage blir försenat kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar.

Högsta ersättningsbelopp

 • Efter 6 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto): 3 000 SEK/försäkrad, 6 000 SEK/kort.
 • Efter 24 timmars försening - ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader (ytterligare mot kvitto): 6 000 SEK/försäkrad, 15 000 SEK/kort.


Tänk på att

 • Inköpen ska göras innan det att du får tillbaka ditt bagage.
 • Du måste alltid kunna uppvisa originalkvitton samt förseningsintyg från transportbolaget för att kunna få ersättning.
 • Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med allmänt färdmedel på hemresa.
Kapitalbelopp vid olycksfall

Det här ersätter försäkringen
Om du råkar ut för ett olycksfall under resan kan du får ersättning för medicinsk invaliditet (minst 20%) och dödsfall.

Högsta ersättningsbelopp
Vänligen se Kapitalbelopp vid olycksfall i villkoret.

Självriskskydd vid utlandsresa

Det här ersätter försäkringen
Om du behöver utnyttja reseskyddet i din hemförsäkring eller om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa utomlands kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

Högsta ersättningsbelopp

 • Självriskskydd för hemförsäkringens reseskydd: 2 000 SEK/skada.
 • Självriskskydd för hemförsäkring: 10 000 SEK/skada.
 • Självriskskydd för bilförsäkring: 10 000 SEK/skada.

 

Tänk på att

 • Din bostad måste ha varit obebodd under din resa för att du ska kunna få ersättning om något händer med din bostad.
 • Försäkringen gäller både om din bil medförts på utlandsresan, stått oanvänd hemma eller på en betald pakeringsplats.

 

Självriskeliminering hyrbil

Det här ersätter försäkringen
Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa* - under resa, inrikes och utrikes - och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp
12 000 SEK/skada.

Tänk på att

 • För att försäkringen ska vara giltig måste fordonshyran vara betald i samband med resa till mer än 50% med kortet eller vara betald till 100% med kortet vid annat tillfälle.
 • Du måste kunna uppvisa ett originalkvitto på dina kostnader för att få ersättning.
 • Du måste ha tecknat en försäkring för fordonet i samband med att du hyr det.

 

*Vespa/moped högst 100cc. 

ID-stöld

Det här ersätter försäkringen
Om du drabbas av en ID-stöld så ersätter försäkringen kostnaden för juridisk hjälp och kostnaden för återanskaffande av nya ID-handlingar. Försäkringen ersätter även kostnader för obehöriga uttag/köp i samband med användade av din ID-handling.

Högsta ersättningsbelopp
50 000 SEK/händelse. 

Tänk på att
Försäkringen gäller inte för kostnader som uppstått p.g.a. du frivilligt överlämnat din kortkod till en annan person eller om du varit synnerligen oaktsam med dina ID-handlingar.

Trygghetspaketet

Observera att Trygghetspaketet ingår i re:member more och re:member Mastercard/Visa utan extra kostnad. Du som är kortinnehavare av re:member flex kan köpa till Trygghetspaketet för endast 129 kr/år.

Evenemangsavbeställning

Det här ersätter försäkringen
Om ditt evenemang måste avbokas på grund av att du, närstående person, medföljande person  har blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall kan dina evenemangsavbeställningskostnader ersättas av försäkringen. Försäkringen omfattar även om du förhindras gå på ditt evenemang på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffat i din permanenta bostad som t.ex. brand eller vattenskada som orsakat en väsentlig skada.

Högsta ersättningsbelopp
10 000 SEK/försäkrad, 30 000 SEK/kort.

Tänk på att

 • Evenemanget ska vara till 100% betalt med kortet. 
 • Händelsen måste kunna styrkas med intyg från t.ex. läkare, polis eller annan opartisk person.
 • Evenemanget måste avbokas så snart det blivit känt att evenemanget inte kan genomföras.
 • Försäkringen upphör att gälla vid inpassering till evenemanget och gäller inte vid evenemang där du själv tänkt medverka som deltagare eller tävlande.
Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner 2 år

Det här ersätter försäkringen
När du köper en vara t.ex. en TV, annan hemelektronik* eller hushållsmaskiner** som kyl och frys och betalar hela beloppet med ditt kort ingår en allriskförsäkring. Du kan få ersättning om varan skadas eller blir stulen p.g.a. plötslig och oförutsedd yttre händelse som till exempel inbrott, skadegörelse eller brand.

Högsta ersättningsbelopp
20 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Allriskförsäkringen gäller i 2 år från den dagen du köpt varan.

Tänk på att
Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och vara betald till 100% med kortet.

 

*Med hemelektronik menas t.ex. radio, stereo, TV, DVDspelare och TV-spelkonsol.

**Med hushållsmaskin menas maskin avsedd för klädvård, disk, städning, vitvaror eller tilllagning av livsmedel.

Prisgaranti 90 dagar

Det här ersätter försäkringen
Med prisgaranti kan du få mellanskillnaden tillbaka om du betalat hela beloppet för en vara med kortet och sedan hittar exakt samma vara någon annanstans till ett lägre pris.

Högsta ersättningsbelopp
5 000 SEK/skada.

Det här omfattar försäkringen
Prisgaranti omfattar de flesta varor som är avsedda för privat bruk och gäller från inköpsdatumet och 90 dagar framåt.

Tänk på att

 • Både den vara du köpt och den vara du hittar till ett lägre pris måste vara köpta och säljas i en affär i Sverige eller av ett svenskregistrerat företag på internet.
 • Prisskillnaden måste vara mer än 100 SEK.
 • Det lägre priset måste vara ordinarie pris.
 • Varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och måste vara till 100% betald med ditt kort.

Översiktstabell - Reseförsäkring och Trygghetspaketet

Observera att Trygghetspaketet ingår i re:member more och re:member Mastercard/Visa utan extra kostnad. Du som är kortinnehavare av re:member flex kan köpa till Trygghetspaketet för endast 129 kr/år.

 

Utgående tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringarna för ditt kort såg lite annorlunda ut före 2018-03-01. Om du köpt till tilläggsförsäkringar före 2018-03-01 kan du läsa mer om vad som gäller genom att klicka på knappen nedan.

 

Läs mer

 


Är det något du undrar över? 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Vanliga frågor och svar

Language