CSR

Corporate Social Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Social Responsibility

Vad är Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Europeiska kommissionen har bland annat följande att säga om CSR:

"Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga verksamhet [...]"

Europeiska ERVs mål är att möta de krav som ställs på företag idag när det kommer till CSR. Att möta kraven är dock inget självändamål i sig, det viktigaste för oss är att vårt CSR-arbete gör en skillnad.

Hur vi arbetar med CSR och vad CSR betyder för oss

Europeiska ERV vill uppmärksamma det ansvar vi inom reseförsäkringsbranschen har för att sprida medvetenhet om en hållbar turism ur ett miljöperspektiv. Vårt mål är att göra turister medvetna om hur allvarligt vattensituationen är beskaffad i många av de länder de besöker, och hur man som turist kan relatera till problemen.

För att låta det här engagemanget komma till uttryck har Europeiska ERV valt att samarbeta med SIWI (Stockholm International Water Institute) sedan många år tillbaka, och har sedan dess haft en plats i SIWIs styrelse. Tillsammans med SIWI står även Europeiska ERV som medgrundare till Stockholm Water Prize.

Vilka är SIWI och vad gör de?

SIWI är ett Stockholmsbaserat policyinstitut, grundat 1991, som verkar för ökad forskning och medvetenhet för globala vattenfrågor. Institutet syftar till att överbygga vetenskap, politik och praktik, och för att hitta och föra fram hållbara och praktiska lösningar för användning samt förvaltning av världens vattenresurser.

SIWI tar fram strategier och bidrar med råd om förvaltning av vattenresurser på både nationell och internationell nivå. SIWIs huvudsakliga tematiska områden är:

  • Vattenförvaltning
  • Förvaltning av gränsöverskridande vatten
  • Vatten och klimatförändring
  • Vatten-livsmedel-energi nexus
  • Vattenekonomi

Om du vill veta mer om SIWI kan du besöka SIWIS hemsida.

Stockholm Water Prize

Stockholm Water Prize är ett internationellt vattenmiljöpris som delas ut årligen av Stockholm Water Foundation och administreras av Stockholm International Water Institute (SIWI). Priset kan ges till en forskare, organisation, institution eller ett företag som genom vetenskaplig, teknisk forskning eller genom konkreta resultat lämnat ett väsentligt bidrag till bevarandet av världens vattenresurser.

Syftet med priset är att främja intresset för forskning och utveckling inom det globala vattenområdet genom att hedra framstående initiativ för att bevara jordens vattenresurser.

Du kan läsa mer om Stockholm Water Prize här.

 

Om Europeiska ERV

Vill du veta mer om oss och vårt företag?

 

Läs mer