Expatriatförsäkring

Försäkring för utlandsplacerad personal

En vistelse utomlands innebär alltid en omställning för den anställda och dennes familjemedlemmar men även för arbetsgivaren. Med vår Expatriatförsäkring får du ett skräddarsytt försäkringsskydd där du bara betalar för det du behöver.

Har du personal som arbetar och bor utomlands i perioder? Expatriatförsäkringen ger din personal samma skydd som om de vore hemma. Innehållet anpassas för att möta de krav på försäkringsskydd som du har för dina anställda. Med assistansbolag tillgängligt på telefon 24/7 kan också expatriaten känna sig trygg i att få hjälp när än det behövs.

Vi har valt att dela in läkekostnadsskyddet i två nivåer. Dels för att olika företag har olika behov, och dels för att du själv ska kunna välja vad du vill ha och slippa betala för sådant du inte behöver. Har du ett kollektivanslutet företag finns även ett alternativ som är speciellt anpassat för att möta dessa behov.

Varför du ska välja en Expatriatförsäkring genom Europeiska ERV:

 • Försäkringskassans skydd upphör vid flytt utomlands
 • Läkekostnadsförsäkring ingår alltid
 • Ni får tillgång till ett globalt assistansbolag 24/7
 • Valbara tillval med förebyggande hälsovård och tandvård
 • Möjlighet att skräddarsy en expatriatförsäkring som passar för såväl stora som små företag
 • Hemtransport till ditt hemland samt hjälp och stöd om olyckan är framme

NYHET - Travel Security Hotline

Få obegränsad tillgång till säkerhetsrådgivning 24/7 med en och samma kontaktpunkt - såväl före som under resan.

Med Travel Security Hotline får du de bästa förutsättningarna för att färdas säkert och tryggt på affärsresor världen över.

Läs mer >

Offert

För mer information eller offert: kontakta oss på corporate@erv.se eller 0770 457 970. Du kan även fylla i en offertförfrågan >

OBS! Din ansökan för Expatriatförsäkring behöver kompletteras med en hälsodeklaration. Du hittar blanketter för hälsodeklaration här >

Exempel på vad som ingår:ExtendedPremium
Sjukdom

Vi ersätter kostnader för läkarvård, sjukhusvård och mediciner om du blir akut sjuk.

  
Olycksfall

Vi ersätter kostnader för läkarvård, sjukhusvård och mediciner samt tandvård om du skadar dig i ett olycksfall.

  
Graviditet

Vi ersätter rutinkontroller under graviditetstiden samt även för förlossning.

  
Hemtransport

Vi ersätter medicinsk evakuering eller transport till hemlandet vid allvarligt sjukdomstillstånd och enligt läkares bedömning.

  
Fysioterapi

Vi ersätter 5 behandlingar utan remiss per diagnos. Gäller även för besök hos kiropraktor, naprapat, akupunktör, massör, osteopat och kinesiolog. För Premium gäller 10 behandlingar.

  
Dietist

Vi ersätter 5 behandlingar efter läkares ordination.

  
Konvalescensersättning

Om du blir heltidssjukskriven mer än 30 dagar kan du få ersättning för sjukskrivningsperioden upp till 6 månader.

  
Möjlighet att försäkra befintliga sjukdomar

Vi ersätter även kostnader för läkar-, sjukhusvård och mediciner vid akut försämring av befintliga sjukdomar som du hade innan du tecknade försäkringen.

  
Resevaccination och profylax

Behöver du vaccination inför en resa ersätter vi för resevaccin och profylax.

  
  Hur hittar jag en medicinsk vårdgivare i nätverket?

  Du hittar alla vårdgivare genom att söka i Options PPO Health Plan. Du ska alltid använda dig av vårdgivare inom nätverket, i annat fall kan du behöva betala 50 % av sjukvårdskostnaderna själv.

  Vad är ett PPO nätverk?

  Sjukvården i USA är dyr och att använda nätverket för vårdgivare kommer att spara onödiga kostnader för alla inblandade. Det ger både arbetsgivare och arbetstagare billigare premier. Vi samarbetar med UnitedHealthCare för att lättare ge dig tillgång till det amerikanska sjukvårdssystemet och göra det möjligt för amerikanska vårdgivare att känna igen din försäkring.

  Vad händer om det inte finns någon vårdgivare inom nätverket i mitt område?

  Om det inte finns någon vårdgivare från nätverket inom 10 miles (16 kilometer) från där du bor, skall din avgift endast vara 25 USD per besök. Kontakta Euro-Center så att en ”Confirmation of benefits” kan skickas till vårdgivaren före besöket.

  Varför är det viktigt att hitta en allmänläkare/family doctor?

  Vi rekommenderar att du hittar en allmänläkare/family doctor så snabbt som möjligt. Det är viktigt att du har en "egen" läkare som är insatt i din personliga vård. Relationen bör skapas innan en akutsituation och gör att du kan undvika onödiga besök till akuten.

  Ska jag alltid ta med mitt Medical Health Card?

  Du måste kunna uppvisa ditt Medical Health Card när du besöker en vårdgivare, annars kan du få lägre försäkringsersättning.

  Kan jag använda kortet på apoteket?

  Ja, kortet är ett kombinerat hälso- och läkemedels kort och ger dig bra rabatterade priser oavsett om medicinen omfattas av försäkringen eller inte. Dock måste du själv lägga ut pengar och sedan fylla i ett anmälningsformulär och skicka in till Euro-Center för att få ersättning för dina utlägg. Här kan du söka efter apotek >

  När behöver jag ett förhandsgodkännande från Euro-Center?

  För vissa typer av behandling krävs förhandsgodkännande, vilket förklaras i försäkringsvillkoret avsnitt B och G (t.ex. sjukhusinläggningar och större medicinska undersökningar som skikt- och magnetröntgen). Förhandsgodkännande krävs också för behandlingar som förväntas överstiga 1.500 USD. Detta betyder att du ska kontakta Euro-Center i god tid innan påbörjad behandling för att undvika risken att ersättningen reduceras eller utgår helt.

  Måste jag anmäla till Euro-Center att jag är gravid?

  Ja, alla graviditeter måste anmälas tillsammans med en kostnadsuppskattning från gynekolog/barnmorska redan i början av graviditeten. Euro-Center kan råda dig att vända dig till en annan gynekolog vid behov. Kontakta vår kundservice för formulär för anmälan om graviditet.

  Vad är min självrisk inom nätverket?

  Det är en självrisk på 25 USD för vårdkostnader inom nätverket. Denna avgift skall betalas direkt till vårdgivaren av dig.

  Vad är min självrisk utanför nätverket?

  Det är en avgift på 50 % av de totala kostnaderna. Tänk på att Medical Health Card inte är giltigt utanför vårt nätverk. Om det inte finns någon vårdgivare från nätverket inom 10 miles (16 kilometer) från där du bor, skall avgiften endast vara 25 USD per läkarbesök.

  Vad är min maximala självrisk på ett kalenderår?

  Det är det högsta sammanlagda beloppet av självrisk per kalenderår som du ska betala i förskott. Tänk på att kostnader utanför nätverket inte ingår i den maximala självrisken.

  Högsta självrisken per kalenderår

  Inom nätverket

  • 750 USD per person

  • 1,500 USD per familj

  Utanför nätverket

  • du måste betala 50 % av kostnaderna för din behandling

  Här hittar du en Prislista för tjänster som omfattas av försäkringen.

  När anses ett fall vara ett akutfall?

  Ett akutfall är en medicinsk nödsituation som visar symptom (exempelvis mycket svår smärta) som är så pass akuta att frånvaron av omedelbar medicinsk behandling skulle kunna leda till något av följande: allvarlig fara för patientens hälsa, allvarlig fara för fostrets hälsa, allvarlig försämring av kroppsfunktioner, allvarlig funktionsnedsättning av ett organ eller en kroppsdel.

  Vad är balance billing?

  Det kan hända att vissa sjukhus och läkarmottagningar begär att försäkringstagaren ska betala mellanskillnaden mellan försäkringens skydd och läkarens fulla avgift. Det är varken acceptabelt eller lagligt, eftersom de redan har accepterat ett överenskommet pris. Euro-Center i USA är ansvariga för betalningen och inte du personligen. Skicka räkningen direkt till Euro-Center i USA via fax eller e-post, och de kommer att vidta åtgärder direkt med vårdgivaren. 

  Information följer på engelska.

  The billing of healthcare in the US is complicated and the international patients may experience entering a healthcare environment very different than those experienced in your home country.

  Invoice is sent to Euro-Center US

  When a person visits a doctor the hospital will send the invoice to Euro-Center US and the insured person will receive a statement from the hospital. The hospitals have to send this according to law. On this statement it should be clear that it is only a statement and not an invoice. The invoice has been sent to the insurance company/Euro-Center US.

  This statement is often being sent before the invoice due to the fact that the law gives providers only 7 days to inform the patient. It is not unusual for you to receive a copy of the bill prior to the insurance company receiving the necessary forms.

  The hospital will inform you until the insurance is paid for

  Do not be alarmed by the bills you may continue to receive since most hospitals and physicians will continue sending monthly statements to you until the payment has been received from the insurance company. Understand that due to the nature of the US system, the patient is always the one contacted, that does not mean your insurance does not intend to pay for the services.

  You should also have in mind that even though we have paid the invoice it can take some time for the hospital to register the payment. We have seen cases when it has taken 3-4 weeks from the date we paid the invoice until it is registered at the hospital. Unfortunately, this is not a process we can influence.

  Sök vårdgivare:

   

  Hur vet jag vilket försäkringsskydd jag har?

  Din företagsförsäkring hos oss ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkekostnader i händelse av sjukdom och olycksfall. Vissa delar som exempelvis tandvårdsskydd, sjukgymnastik och kiropraktikbehandling har ofta begränsat skydd. Kontakta din HR-avdelning för information om ditt skydd så får du mer detaljerad information om vad som gäller för just dig.

  Hur hittar jag ett sjukhus eller klinik i området där jag och min familj är stationerade?

  Kontakta det Euro-Center som du tillhör så hjälper dom dig.

  Måste jag ha med mig mitt försäkringskort?

  Vi rekommenderar att du alltid bär med dig ditt Medical Insurance Card. Det innehåller viktig information som försäkringsnummer och telefonnummer till larmcentralen. Dessa uppgifter är även viktiga för sjukhuset/läkaren i en nödsituation.

  Behöver jag returnera försäkringskortet till er när jag avslutar min utlandsstationering?

  När din utlandsstationering är avslutad ber vi dig att förstöra ditt försäkringskort eller returnera det till din HR-avdelning/Euro-Center/Europeiska ERV. Om kortet används efter att utlandsstationeringen har upphört är du personligen ansvarig för alla kostnader relaterade till försäkringen.

  När kontaktar jag ett Euro-Center?

  För att få hjälp på plats. Euro-Center hanterar det mesta relaterat till din försäkring med Europeiska ERV, exempelvis råd, skadereglering och lokal assistans. Om du behöver hitta en läkare eller sjukhus så råder vi dig att kontakta det Euro-Center du tillhör.

  När kontaktar jag alarmcentralen EuroAlarm?

  I nödsituationer ska du åka till ett sjukhus eller ringa en ambulans. Efter det kontaktar du EuroAlarm och informerar. EuroAlarm kommer att agera efter situationen, exempelvis genom att ställa ut en betalningsgaranti och informera ditt Euro-Center.

  Om jag har anlänt till min stationeringsort och inte vet något om området, den medicinska situationen etcetera – vad gör jag då?

  Ditt Euro-Center är din första kontakt i försäkringsrelaterade frågor. De anställda är väl bekanta med expatriaternas situation och har en god kunskap om sitt geografiska område. Tveka inte att kontakta Euro-Center för information.

  Vilka språk talar de på Euro-Center?

  Våra Euro-Center är bemannade med personal som talar många språk. På kontoren pratar de skandinaviska språk och engelska så väl som det lokala språket.

  Vad gör jag om jag behöver medicinsk rådgivning?

  MediCall är vår medicinska rådgivningslinje. Ditt telefonsamtal besvaras av en medicinsk expert som ger dig råd och hjälp. Telefonnumret finns tryckt på baksidan av ditt försäkringskort.

  Vad är direct billing/direktfakturering och när kan jag använda det?

  På platser där vi har stora volymer av ärenden/skadefall har Euro-Center ordnat med direktfaktureringsavtal med våra medicinska leverantörer. Du behöver endast visa försäkringskortet (Medical Insurance Card) och fylla i en skadeanmälan så skickas fakturan till Euro-Center. Innan du ansöker om direktfakturering hos den medicinske leverantören, läs igenom försäkringsvillkoren som gäller för din försäkring. Eventuell självrisk skall betalas direkt på sjukhuset/kliniken.

  För köp: kontakta oss på 0770 457 970 eller corporate@erv.se

  Andra reseförsäkringar

  Tjänstereseförsäkring

  Årsavtal för resor i tjänsten (hela världen)

  • Ett heltäckande försäkringsskydd
  • Anpassas efter ditt företags behov
  • Smidig och enkel skadehantering
  • Tillgång till assistansbolag 24/7

  Försäkring för affärsbesök

  Försäkring för dina utländska gäster

  • Sjukvård & olycksfall
  • Skyddar dig och ditt bagage
  • Ansvars- och rättsskydd
  • Försäkringsintyget digitalt
  Teaser

  Affärsreseförsäkring

  För enstaka tjänsteresor

  • Anpassas efter ditt resebehov
  • Ett heltäckande försäkringsskydd
  • Tillgång till assistansbolag 24/7