Högriskområden

Här hittar du en lista över de områden i världen där våra riskanalytiker bedömer att det finns en förhöjd risk just nu.

För att din försäkring ska gälla i dessa områden måste du göra en förhandsanmälan och köpa en tilläggsförsäkring.
Land Högriskområden
Afghanistan Whole country
Belarus Whole country
Burkina Faso Whole country
Central African Republic Whole country
Haiti Whole country
Iran Whole country
Iraq Whole country
Lebanon Whole country
Libya Whole country
Myanmar Whole country
Niger Whole country
Palestinian Territories Whole country
Russia (East of Ural) Whole country
Russia (West of Ural) Whole country
South Sudan Whole country
Sudan Whole country
Syria Whole country
Ukraine Whole country
Yemen Whole country

Förhandsanmälan och tilläggsförsäkring

För att försäkringen ska gälla för resor till högriskområden krävs en förhandsanmälan samt att du skaffar tilläggsförsäkringen Resa till krigsområde som är en tilläggsförsäkring till vår Tjänstereseförsäkring

Internationella sanktioner

Vissa länderna/områderna kan omfattas av Internationella sanktioner som antagits av Europeiska unionens råd. De gällande sanktionerna hittar du på Utrikesdepartementets hemsida.