Hjälp på resmålet

För dig som har tillgång till våra Servicekontor (Euro-Centers)

Vi vill att du ska få en så bra resa som möjligt, även om oturen är framme. Därför har vi här samlat rekommendationer om hur du bör gå tillväga om du behöver hjälp och vill utnyttja din försäkring.

Allmän information

Om något allvarligt händer tar du kontakt med vår larmcentral Europeiska ERV Alarm. De har ett brett nätverk av läkare, sjukvårdspersonal, psykologer, präster m.m. världen över. De kan bl.a. ställa ut betalningsgaranti så du slipper ligga ute med pengar och har, om det behövs, kontakt med dina anhöriga. Vi har även våra servicekontor, Euro-Centers, som finns runtom i världen. Det innebär att du kan få hjälp direkt på plats av någon som kan språket, kulturen och har goda relationer med sjukhus och myndigheter.

Då bör du kontakta vår larmcentral Europeiska ERV Alarm

Europeiska ERV Alarm är Europeiska ERVs egen larmcentral. Europeiska ERV Alarm har medicinsk expertis i beredskap 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Med hjälp av egna läkare och kvalificerade handläggare löser de krissituationer, ställer betalningsgarantier och arrangerar sjuktransporter över hela världen.

Om detta händer bör du kontakta Europeiska ERV Alarm:

 • Om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och blir inlagd på sjukhus.
 • Om du råkar ut för någon annan allvarlig händelse.

Tänk på detta:

 • Ha ditt försäkringsnummer tillhands när du kontaktar Europeiska ERV Alarm.
 • Om det behövs så kan Europeiska ERV Alarm ställa ut en betalningsgaranti till sjukhuset.

Då bör du kontakta ditt närmsta Euro-Center

Europeiska ERV har egna servicekontor, Euro-Centers, runt om i världen. På varje Euro-Center finns skandinavisktalande personal som har lokalkännedom och medicinsk expertis. De erbjuder hjälp med allt från rådgivning och hjälp med skadeanmälan till rekommendation av sjukhus.

Om detta händer bör du kontakta ditt närmsta Euro-Center:

 • Om du blir sjuk och måste uppsöka läkare/sjukhus.
 • Om du råkar ut för någon annan - icke akut - händelse.

Tänk på detta:

 • Ha ditt försäkringsnummer tillhands när du kontaktar våra Euro-Centers.
 • Om du inte kan betala ditt läkarbesök själv så kan du be ditt Euro-Center om perngar. Alternativt kan du be läkaren kontakta ditt Euro-Center direkt. Euro-Center kan även ställa ut en betalningsgaranti till sjukhuset om det behövs.

Om du vill anmäla en skada

Om något skulle hända på din resa och det uppstår en kostnad du inte räknat med får du enkelt och smidigt hjälp direkt på resmålet genom att göra din skadeanmälan här. Europeiska ERV återkommer till dig samma dag eller närmast följande vardag. Vill du vänta med anmälan tills du kommit hem går det naturligtvis också bra.

Vid sjukdom och olycksfall

Kom ihåg att:

 • snarast uppsöka läkare
 • se till att få läkarintyg och spara kvitton på egna utlägg
 • vid allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada kontakta Europeiska ERV Alarm för att få hjälp med betalningsgarantier till sjukhus utomlands samt hemtransport om detta behövs.

Vid stöld, rån och överfall

Kom ihåg att:

 • genast anmäla stöld, rån och överfall till polisen på händelseorten och begär ett intyg
 • uppsöka läkare vid överfall för bedömning av din personskada
 • spara alla kvitton på eventuella utlägg i samband med skadan

Tänk på detta om du anmäler en stöld och vill utnyttja din försäkring: be alltid om att få en kopia på polisrapporten. Om polisen inte vill ge ut en kopia på polisrapporten ska du notera polisrapportens nummer. Dokumentationen kommer behövas senare när du ska anmäla din skada. 

  Om du blir av med ditt pass eller kreditkort

  Pass:

  • Anmäl stölden eller förlusten till den lokala polisstationen. När du förlorat pass eller id-kort är det viktigt att du även anmäler till svenska polisen så att dessa kan spärras. Detta görs, med uppgifter från polisens hemsida, på nummer +46 77 114 14 00 (tänk på att detta inte är ett gratisnummer, samtalstaxan beror på vilket telefonabonnemang du har).
  • Besök svenska ambassaden/konsulatet. Ambassader och konsulat är de institutioner som hjälper dig på plats om du förlorar viktiga id-handlingar. Här hittar du alla ambassader runt om i världen: http://embassyinformation.com/.
  • Om Bagageskydd ingår i din försäkring ska du spara kvitton på eventuella utgifter hos svenska ambassaden/konsulatet. Kvittot eller kvittona ska du sedan skicka in till oss när du gör din skadeanmälan så du kan få tillbaka pengar för dina utlägg. 

  Tips: Ta alltid kopior av dina ID-handlingar innan din resa. Om du vill vara riktigt säker gör du både en papperskopia och en digital kopia som du kan komma åt från en dator eller smartphone.


  Betal- och kreditkort:

  • Kontakta din bank och spärra ditt kort.
  • Anmäl eventuell stöld till den lokala polisen.

  Vid ansvarsskada eller om du behöver använda rättsskyddet i försäkringen

  Vid ansvarsskada eller om du behöver använda rättsskyddet i din försäkring rekommenderar vi att du omdelbart kontaktar oss.

  Tänk på: det är alltid villkoren som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.