Tjänstereseförsäkring

Årsavtal för resor i tjänsten (hela världen)

Vår Tjänstereseförsäkring har ett heltäckande skydd som omfattar alla typer av resor för dig som ska resa i tjänst, oavsett hur du reser. Den gäller både om du reser inom närområdet, i Sverige eller om det är en tjänsteresa utomlands. Med Tjänstereseförsäkringen försäkras samtliga tjänsteresor över hela världen under ett år och till ett fast pris. När avtalet löpt ut kan du välja att förlänga avtalet eller teckna ett nytt.

Varför du ska välja en Tjänstereseförsäkring genom Europeiska ERV:

 • Varken vanlig företagsförsäkring eller hemförsäkringens reseskydd omfattar händelser som inträffar under tjänsteresa
 • Försäkringen gäller för tjänsteresor i hela världen
 • Du får tillgång till assistansbolag dygnet runt
 • Trygghet på vägen, skydd för alla som reser med bil

NYHET - Travel Security Hotline

Få obegränsad tillgång till säkerhetsrådgivning 24/7 med en och samma kontaktpunkt - såväl före som under resan.

Med Travel Security Hotline får du de bästa förutsättningarna för att färdas säkert och tryggt på affärsresor världen över.

Läs mer >

Offert

För mer information eller offert: kontakta oss på corporate@erv.se eller 0770 457 970. Du kan även fylla i en offertförfrågan >
OBS! Kom ihåg att meddela om du önskar något av tillvalen.

Vi erbjuder en helhetslösning med både försäkring och service. Försäkringen anpassas efter de behov som ert företag har. Nedan kan du läsa exempel på vad försäkringen kan innehålla.

Exempel på vad som ingår: Tjänstereseförsäkring
Sjukdom och olycksfall

Vi ersätter kostnaden för läkar- och sjukhusvård om du blir akut sjuk eller råkar ut för någon olyckshändelse.

 
Hemtransport

Vi ersätter kostnaden för hemtransport/ambulansflyg om du p.g.a. sjukdom eller olycksfall behöver transporteras hem till ditt bosättningsland, om behandlande läkare i samråd med Europeiska ERVs läkare/medicinska rådgivare anser detta nödvändigt.

 
Ledsagning och närståendes resa till försäkrad

Försäkringen ersätter kostnaden om du behöver ledsagas p.g.a. medicinska skäl eller om en närstående måste tillkallas till din vistelseort p.g.a. akut/livshotande sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

 
Olycksfall - Invaliditet och dödsfall

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa lämnas ersättning för eventuell medicinsk invaliditet (på minst 30%) eller dödsfall.

 
Sjukdom - Dödsfall och invaliditet

Om sjukdom eller smitta leder till medicinsk invaliditet (på minst 10%) eller dödsfall så lämnas ersättning.

 
Ansvars-, överfalls, - och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd i egenskap av privatperson så hjälper vi till att föra din talan och betalar skadeståndet. Vid överfall kan du få ersättning för sveda och värk, bestående men eller fysiskt och psykiskt lidande. Vi står även för kostnaden om du i egenskap av privatperson behöver anlita en advokat.

 
Bagageförsening

Om ditt incheckade bagage är försenat vid ankomst till resmålet så ersätter försäkringen merkostnader för inköp av kläder och hygienartiklar.

 
Försening av allmänt färdmedel

Försäkringen ersätter dig så du ska kunna komma ikapp den bokade resplanen om du blir försenad till resans utgångspunkt och därmed missar en i förväg bokad avresa eller anslutning med allmänt färdmedel.

 
Bagageskydd

Försäkringen ersätter stöld av, förlust av eller skada på dina personliga ägodelar och företagsegendom som medförts på tjänsteresan.

 
Krisberedskap

Om du bevittnar traumatiska händelser i samband med t.ex. en naturkatastrof, terrorhandling, politisk oro etc. under din tjänsteresa så ersätter försäkringen kostnaden för professionell krishjälp och/eller krisberedskap.

 
Trygghetspaket

I vårt trygghetspaket har vi samlat en mängd försäkringsmoment för ökad trygghet när du befinner dig på tjänsteresa. Trygghetspaketet innehåller följande:

Evakuering: Vi ersätter kostnader för att ta dig till en säkrare plats eller ändra boende om den plats där du befinner dig drabbas av t.ex. en naturkatastrof, terrordåd eller politisk oro och du på myndigheters inrådan behöver ta dig därifrån snabbt.

Förlängd vistelse: Försäkringen ersätter dig för merkostnader kopplade till hemresa, kost och boende om du t.ex. behöver förlänga din tjänsteresa p.g.a. politiska oroligheter, naturkatastrof m.m.

Merkostnader vid myndighetsavspärrningar: Försäkringen ersätter eventuella merkostnader som uppstår om du p.g.a. myndighetsavspärrningar vid ditt tillfälliga boende inte har åtkomst till din personliga tillhörigheter.

Eftersökning och räddning: Försäkringen ersätter kostnaderna för polisiär, militär eller civil eftersökning och/eller räddning om du rapporterats saknad eller fastnat på en otillgänglig plats p.g.a. olycksfall eller sjukdom.

Gisslanersättning: Försäkringen lämnar ersättning om du skulle bli olovligt frihetsberövad, samt ersättning för psykologisk krishantering efter frigivande m.m.

 Tillval
Avbeställningsskydd

Med vårt avbeställningsskydd får du pengarna tillbaka om något plötsligt eller oväntat händer som gör att du inte kan åka iväg på en resa eller ett evenemang i tjänsten. 

 Tillval
Reseavbrott och ersättares resa

Om du av privata skäl (t.ex. brand i din privata bostad eller om en nära anhörig blir inlagd på sjukhus) eller av affärsskäl (t.ex. plötslig och oförutsedd händelse på vistelseorten som omöjliggör ditt tjänsteuppdrag) måste avbryta din tjänsteresa så ersätter vi kostnaden för din hemresa. Vi ersätter även resekostnaden för att din arbetsgivare ska kunna skicka eventuell ersättare.

Ersättares resa gäller även om du blir arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom/olycksfall.

 Tillval
Självriskskydd

Om något händer i din privata (obebodda) bostad eller med din bil medan du är på tjänsteresa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

 Tillval
Självriskeliminering - hyrt motorfordon

Om du hyr t.ex. personbil, husbil, cykel eller moped under din tjänsteresa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

 Tillval

  Vänligen se villkoret för en fullständig beskrivning av försäkringen och dess innehåll.

  Tillval till Tjänstereseförsäkringen

  Avbeställningsskydd

  Med tillvalet Avbeställningskydd kan du avboka och få pengarna tillbaka vid oväntade händelser.

  Resa till krigsområde

  Ska du resa till ett högriskområde behöver du boka tillvalet Resa till krigsområde för att din Tjänstereseförsäkring ska gälla under din vistelse i området. Vilka länder som hör till högriskområde, samt anmälan till dessa resmål, finner du här >

  När behöver man en tjänstereseförsäkring?

  Varje gång du gör en resa som är på uppdrag av din arbetsgivare, såväl inom Sverige som utomlands, så utför du en tjänsteresa. Begreppet omfattar allt från att du som anställd går ut och köper fika inför ett möte, till att du åker på kundbesök till ett annat land. De resor som du gör i rollen som anställd omfattas inte av hemförsäkringen. Därför är det viktigt att du har en tjänstereseförsäkring som kan ersätta om något oförutsett skulle inträffa; Exempelvis sjukdom och olycksfall, stöld eller bagageförsening.

  Tjänstereseförsäkringen är för resor upp till och med ett år. Sträcker sig tjänsteresan längre än så blir det en så kallad utstationering, och vi rekommenderar då istället vår Expatriatförsäkring.

  Kan man använda tjänstereseförsäkringen om man reser privat?

  Det kan du göra. Om du har Tjänstereseförsäkring via oss på Europeiska ERV så gäller denna också för privata semesterresor i upp till och med 14 dagar. Det gäller då att den sker i samband med din tjänsteresa. Om du planerar längre privata semesterresor, eller kommer resa privat utan koppling till din tjänsteresa, kan du istället teckna försäkringen Semester365. Detta är ett tillägg till Tjänstereseförsäkringen (som du har genom företaget du arbetar på) och tecknas av dig själv. Semester365 ger dig ett reseskydd under ett års tid.

  Semester365 är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd och omfattar både dig som anställd och din familj. Läs mer om Semester365 och hur du köper den här >

  Vanliga frågor Tjänstereseförsäkring

  För mer information eller offert: konktakta oss på corporate@erv.se eller 0770 457 970. Du kan även fylla i formulär för offertförfrågan>>>

  Andra reseförsäkringar

  Teaser

  Affärsreseförsäkring

  För enstaka tjänsteresor

  • Anpassas efter ditt resebehov
  • Ett heltäckande försäkringsskydd
  • Tillgång till assistansbolag 24/7

  Pris från:

  35 SEK/dag

  Läs mer Sök pris och boka

  Försäkring för affärsbesök

  Försäkring för dina utländska gäster

  • Sjukvård & olycksfall
  • Skyddar dig och ditt bagage
  • Ansvars- och rättsskydd
  • Försäkringsintyget digitalt

  Reseförsäkring Grupp och konferens

  Försäkring för grupp- och konferensresor

  • Alla i gruppen har samma skydd
  • Ingen självrisk
  • Grupprabatt
  Language