Tjänstereseförsäkring

Årsavtal för resor i tjänsten (hela världen)

Vår Tjänstereseförsäkring har ett heltäckande skydd som omfattar alla typer av resor för dig som ska resa i tjänst, oavsett hur du reser. Den gäller både om du reser inom närområdet, i Sverige eller om det är en tjänsteresa utomlands. Med Tjänstereseförsäkringen försäkras samtliga tjänsteresor över hela världen under ett år och till ett fast pris. När avtalet löpt ut kan du välja att förlänga avtalet eller teckna ett nytt.

Vår Tjänstereseförsäkring anpassas med handplockade moment för att din verksamhet ska få ett reseskydd som möter alla behov och önskemål. Vi erbjuder en helhetslösning med både försäkring och service. Den tecknas per år och ger dig och dina anställda ett skydd under årets alla resor. Skulle någonting inträffa på tjänsteresan kan du känna dig trygg i att våra assistansbolag finns tillgängliga 24/7. Nedan kan du läsa exempel på vad försäkringen kan innehålla.

Varför du ska välja en Tjänstereseförsäkring genom Europeiska ERV:

 • Varken vanlig företagsförsäkring eller hemförsäkringens reseskydd omfattar händelser som inträffar under tjänsteresa
 • Försäkringen gäller för tjänsteresor i hela världen
 • Du får tillgång till assistansbolag dygnet runt
 • Trygghet på vägen, skydd för alla som reser med bil

NYHET - Travel Security Hotline

Få obegränsad tillgång till säkerhetsrådgivning 24/7 med en och samma kontaktpunkt - såväl före som under resan.

Med Travel Security Hotline får du de bästa förutsättningarna för att färdas säkert och tryggt på affärsresor världen över.

Läs mer >

Offert

För mer information eller offert: kontakta oss på corporate@erv.se eller 0770 457 970. Du kan även fylla i en offertförfrågan >
OBS! Kom ihåg att meddela om du önskar något av tillvalen.

Exempel på vad som ingår: Tjänstereseförsäkring
Sjukdom och olycksfall

Vi ersätter kostnaden för läkar- och sjukhusvård om du blir akut sjuk eller råkar ut för någon olyckshändelse.

 
Hemtransport

Vi ersätter kostnaden för hemtransport/ambulansflyg om du p.g.a. sjukdom eller olycksfall behöver transporteras hem till ditt bosättningsland, om behandlande läkare i samråd med Europeiska ERVs läkare/medicinska rådgivare anser detta nödvändigt.

 
Ledsagning och närståendes resa till försäkrad

Försäkringen ersätter kostnaden om du behöver ledsagas p.g.a. medicinska skäl eller om en närstående måste tillkallas till din vistelseort p.g.a. akut/livshotande sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

 
Olycksfall - Invaliditet och dödsfall

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa lämnas ersättning för eventuell medicinsk invaliditet (på minst 30%) eller dödsfall.

 
Sjukdom - Dödsfall och invaliditet

Om sjukdom eller smitta leder till medicinsk invaliditet (på minst 10%) eller dödsfall så lämnas ersättning.

 
Ansvars-, överfalls, - och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd i egenskap av privatperson så hjälper vi till att föra din talan och betalar skadeståndet. Vid överfall kan du få ersättning för sveda och värk, bestående men eller fysiskt och psykiskt lidande. Vi står även för kostnaden om du i egenskap av privatperson behöver anlita en advokat.

 
Bagageförsening

Om ditt incheckade bagage är försenat vid ankomst till resmålet så ersätter försäkringen merkostnader för inköp av kläder och hygienartiklar.

 
Försening av allmänt färdmedel

Försäkringen ersätter dig så du ska kunna komma ikapp den bokade resplanen om du blir försenad till resans utgångspunkt och därmed missar en i förväg bokad avresa eller anslutning med allmänt färdmedel.

 
Bagageskydd

Försäkringen ersätter stöld av, förlust av eller skada på dina personliga ägodelar och företagsegendom som medförts på tjänsteresan.

 
Krisberedskap

Om du bevittnar traumatiska händelser i samband med t.ex. en naturkatastrof, terrorhandling, politisk oro etc. under din tjänsteresa så ersätter försäkringen kostnaden för professionell krishjälp och/eller krisberedskap.

 
Trygghetspaket

I vårt trygghetspaket har vi samlat en mängd försäkringsmoment för ökad trygghet när du befinner dig på tjänsteresa. Trygghetspaketet innehåller följande:

Evakuering: Vi ersätter kostnader för att ta dig till en säkrare plats eller ändra boende om den plats där du befinner dig drabbas av t.ex. en naturkatastrof, terrordåd eller politisk oro och du på myndigheters inrådan behöver ta dig därifrån snabbt.

Förlängd vistelse: Försäkringen ersätter dig för merkostnader kopplade till hemresa, kost och boende om du t.ex. behöver förlänga din tjänsteresa p.g.a. politiska oroligheter, naturkatastrof m.m.

Merkostnader vid myndighetsavspärrningar: Försäkringen ersätter eventuella merkostnader som uppstår om du p.g.a. myndighetsavspärrningar vid ditt tillfälliga boende inte har åtkomst till din personliga tillhörigheter.

Eftersökning och räddning: Försäkringen ersätter kostnaderna för polisiär, militär eller civil eftersökning och/eller räddning om du rapporterats saknad eller fastnat på en otillgänglig plats p.g.a. olycksfall eller sjukdom.

Gisslanersättning: Försäkringen lämnar ersättning om du skulle bli olovligt frihetsberövad, samt ersättning för psykologisk krishantering efter frigivande m.m.

 Tillval
Avbeställningsskydd

Med vårt avbeställningsskydd får du pengarna tillbaka om något plötsligt eller oväntat händer som gör att du inte kan åka iväg på en resa eller ett evenemang i tjänsten. 

 Tillval
Reseavbrott och ersättares resa

Om du av privata skäl (t.ex. brand i din privata bostad eller om en nära anhörig blir inlagd på sjukhus) eller av affärsskäl (t.ex. plötslig och oförutsedd händelse på vistelseorten som omöjliggör ditt tjänsteuppdrag) måste avbryta din tjänsteresa så ersätter vi kostnaden för din hemresa. Vi ersätter även resekostnaden för att din arbetsgivare ska kunna skicka eventuell ersättare.

Ersättares resa gäller även om du blir arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom/olycksfall.

 Tillval
Självriskskydd

Om något händer i din privata (obebodda) bostad eller med din bil medan du är på tjänsteresa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

 Tillval
Självriskeliminering - hyrt motorfordon

Om du hyr t.ex. personbil, husbil, cykel eller moped under din tjänsteresa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

 Tillval

  Vänligen se villkoret för en fullständig beskrivning av försäkringen och dess innehåll.

  Tillval till Tjänstereseförsäkringen

  Avbeställningsskydd

  Med tillvalet Avbeställningskydd kan du avboka och få pengarna tillbaka vid oväntade händelser.

  Resa till krigsområde

  Ska du resa till ett högriskområde behöver du boka tillvalet Resa till krigsområde för att din Tjänstereseförsäkring ska gälla under din vistelse i området. Vilka länder som hör till högriskområde, samt anmälan till dessa resmål, finner du här >

  När behöver man en tjänstereseförsäkring?

  Varje gång du gör en resa som är på uppdrag av din arbetsgivare, såväl inom Sverige som utomlands, så utför du en tjänsteresa. Begreppet omfattar allt från att du som anställd går ut och köper fika inför ett möte, till att du åker på kundbesök till ett annat land. De resor som du gör i rollen som anställd omfattas inte av hemförsäkringen. Därför är det viktigt att du har en tjänstereseförsäkring som kan ersätta om något oförutsett skulle inträffa; Exempelvis sjukdom och olycksfall, stöld eller bagageförsening.

  Tjänstereseförsäkringen är för resor upp till och med ett år. Sträcker sig tjänsteresan längre än så blir det en så kallad utstationering, och vi rekommenderar då istället vår Expatriatförsäkring.

  Kan man använda tjänstereseförsäkringen om man reser privat?

  Det kan du göra. Om du har Tjänstereseförsäkring via oss på Europeiska ERV så gäller denna också för privata semesterresor i upp till och med 14 dagar. Det gäller då att den sker i samband med din tjänsteresa. Om du planerar längre privata semesterresor, eller kommer resa privat utan koppling till din tjänsteresa, kan du istället teckna försäkringen Semester365. Detta är ett tillägg till Tjänstereseförsäkringen (som du har genom företaget du arbetar på) och tecknas av dig själv. Semester365 ger dig ett reseskydd under ett års tid.

  Semester365 är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd och omfattar både dig som anställd och din familj. Läs mer om Semester365 och hur du köper den här >

  Min tjänsteresa kommer att pågå i en längre period än ett år, vilken försäkring ska jag skaffa då?

  Om du ska stationeras utomlands i längre än ett år rekommenderar vi att du tecknar vår Expatriatförsäkring.

  Gäller Tjänstereseförsäkringen även för privata resor?

  I samband med tjänsteresa gäller Tjänstereseförsäkringen även för semesterresa i max 14 dagar. Om semesterresan är längre än 14 dagar, eller inte sker i samband med tjänsteresa, ska ni istället teckna Semester365. Semester365 är en årssemesterförsäkring som kan tecknas av era anställda som redan omfattas av en tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV. Det går att läsa mer om Semester365 genom att klicka på Semester356:s produktsida under menyfliken Försäkringar.

  Hur gör jag om jag är i behov av akut hjälp/assistans?

  Om du är i behov av akut hjälp eller assistans bör du ringa Europeiska ERV Alarm på telefonnummer +46 770 456 920. Vid övriga frågor kan du kontakta Europeiska ERV.

  Hur fungerar avbeställningsskyddet i Tjänstereseförsäkringen?

  Avbeställningsskyddet är ett valfritt tillval till vår Tjänstereseförsäkring och gäller ända fram till dess att din tjänsteresa påbörjas. Tänk på att du måste ha lagt till avbeställningsskyddet innan du genomför en bindande bokning av resa för att det ska vara giltigt.

  Gäller tjänstereseförsäkringen i högriskområden?

  Vid resa till högriskområde så behöver ni anmäla er tjänsteresa. Vid resa till högriskområde behöver resenären ha en gällande tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV samt teckna en tilläggsförsäkring för att försäkringen ska vara giltig.

  Jag behöver ett intyg om giltig försäkring för min visaansökan, hur går jag tillväga?

  Försäkringsintyg kan behövas för att få inresevisa i vissa länder. Intygen kan ni utan problem beställa på sidan Försäkringsintyg under menyfliken Villkor och intyg. För att ansöka om försäkringsintyg så behöver ni endast ha kännedom om ert försäkringsnummer.

  Vad är ett försäkringskort och hur skaffar jag det?

  Försäkringskortet innehåller kontaktuppgifter till bland annat Europeiska ERV, samt ger snabb information till vårdpersonal på plats om vem de ska kontakta om olyckan varit framme. Försäkringskortet finns som digital version på sidan Försäkringskort under menyfliken Villkor och intyg. Det går också bra att beställa försäkringskortet som plastkort genom att skicka ett mail till corporate@erv.se.

  För mer information eller offert: konktakta oss på corporate@erv.se eller 0770 457 970. Du kan även fylla i formulär för offertförfrågan>>>

  Andra reseförsäkringar

  Teaser

  Affärsreseförsäkring

  För enstaka tjänsteresor

  • Anpassas efter ditt resebehov
  • Ett heltäckande försäkringsskydd
  • Tillgång till assistansbolag 24/7

  Försäkring för affärsbesök

  Försäkring för dina utländska gäster

  • Sjukvård & olycksfall
  • Skyddar dig och ditt bagage
  • Ansvars- och rättsskydd
  • Försäkringsintyget digitalt

  Reseförsäkring Grupp och konferens

  Försäkring för grupp- och konferensresor

  • Alla i gruppen har samma skydd
  • Ingen självrisk
  • Grupprabatt