Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren relaterade till våra företagsförsäkringar

Allmänna frågor gällande våra tjänstereseförsäkringar

Hur gäller försäkringen vid försening/missat flyg nu när det är långa köer på flygplatserna?

Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen av våra försäkringar omfattar personförsening, missad avresa eller missat anslutningsflyg som uppstår till följd av kö i pass- eller säkerhetskontroll på flygplatsen.

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig på bästa sätt för att inte missa ditt flyg >

Vårt moment för missad avresa ersätter i händelse av att du på grund av oförutsedda händelser blir försenad på väg till flygplatsen och inte kan nå den minsta incheckningstid som anges av flygbolaget eller flygplatsen. Här ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till din slutdestination.

Vad innebär internationella sanktioner?

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av aktivitet som direkt strider mot tillämpliga specifika eller allmänna handelsrestriktioner, inklusive ekonomiska och finansiella restriktioner eller särskilda sanktioner eller embargon som införts av EU, USA eller i Norden, om de ovannämnda åtgärderna inte införts i strid mot tillämplig EU-rätt eller lag i Norden.

De gällande sanktionerna hittar du på Utrikesdepartementets hemsida. Klicka här för att ta del av informationen.

Vidare kan det i samband med internationella sanktioner uppstå hinder för försäkringsgivaren att tillhandahålla försäkringstjänster, inklusive men inte begränsat till, utbetalning av ersättning för skadehändelse till den skadelidande eller att försäkringsgivarens tillhandahållande av assistans förhindras eller omöjliggörs. Försäkringsgivaren eller dennes samarbetspartner kommer i sådana fall att erbjuda parterna den bästa lösningen med hänsyn till omständigheterna.

Tillhandahållande av tjänster i Iran
De rådande internationella förhållandena som avser Iran omöjligör i dagsläget för Europeiska ERV att tillhandahålla kontantlös service. Det innebär att Europeiska ERV inte har möjlighet att ställa ut betalningsgarantier eller betala räkningar direkt till vårdgivare i Iran.  Som en följd av detta blir den försäkrade själv ansvarig för eventuella vårdkostnader till vårdgivare. Europeiska ERV kommer därefter att återbetala kostnader till den försäkrades svenska bankkonto för verfierade kostnader.

Har du frågor, vänligen ring Företagssupport  på + 46 770 457 970 eller skicka ett mejl till corporate@erv.se

Bagage

Vad gör jag om mitt bagage blir försenat eller försvinner när jag reser med flyg?

Om förseningen av ditt bagage inträffar under en flygresa så ska du även vända dig till bagageservice på flygplatsen och be om att de ska utfärda en s.k. PIR-rapport (Property Irregularity Report). PIR-rapporten är dels en officiell bekräftelse på att ditt bagage faktiskt saknas men även en förutsättning för att man ska kunna hitta ditt försenade bagage.

Kontakta sedan vår larmcentral på +46 770 465 920 eller ditt närmsta servicekontor.

OBS! Om du behöver utnyttja skyddet i din försäkring för ditt försenade eller försvunna bagage så ska du alltid spara kvitton på dina utlägg. Tänk på att försäkringen bara ersätter nödvändiga och skäliga kostnader, d.v.s. det allra nödvändigaste som t.ex. kläder och toalettartiklar.

Vad gör jag om mitt bagage blir förstört när jag reser med flyg?

Om ditt bagage skulle bli förstört i samband med en flygresa så ska du vända dig till bagageservice på flygplatsen och se till att få din anmälan dokumenterad.

Kontakta sedan vår larmcentral på +46 770 465 920 eller ditt närmsta servicekontor.

OBS! Släng aldrig eventuellt förstört bagage eller förstörda ägodelar innan du talat med oss. Annars riskerar du att eventuell ersättning minskar eller uteblir helt.

Vad gör jag om mitt bagage blir stulet?

Om ditt bagage blir stulet ska du anmäla det den lokala polisen och be om att få en kopia på polisrapporten. Om polisen inte vill ge ut en kopia på polisrapporten ska du notera polisrapportens nummer. Dokumentationen kommer behövas senare när du ska anmäla din skada.

Kontakta sedan vår larmcentral på +46 770 465 920 eller ditt närmsta servicekontor.

Om du behöver uppsöka läkare (icke akuta ärenden)

Hur kommer jag i kontakt med en lokal läkare på mitt resmål?
 • Om du blir sjuk eller skadar dig så rekommenderar vi dig att uppsöka läkare snarast
 • Kontakta om möjligt något av våra servicekontor (Euro-Centers) för tips och råd om sjukhus och läkare. Personalen på våra servicekontor har lokal kännedom och och kunskap om vilka sjukhus och läkare som håller god kvalité.
 • De allra flesta sjukhus och läkare accepterar att skicka räkningen direkt till oss. Du slipper onödigt krångel och besvär.

Läs mer om våra servicekontor och larmcentral >

Vad gör jag om sjukhuset kräver att jag betalar räkningen själv?

Även om det är ovanligt så kan det hända att den läkare eller det sjukhus du besöker inte vill skicka räkningen till oss på Europeiska ERV utan istället kräver betalning av dig personligen. Om det skulle hända är det viktigt att du alltid ber om kvitto. Kvittot ska du sedan skicka in till oss när du gör din skadeanmälan så du kan få pengar tillbaka för dina utlägg.

Vad gör jag om jag inte har möjlighet att betala räkningen själv?

Om läkaren eller sjukhuset du besökt inte vill skicka räkningen till oss på Europeiska ERV och du själv inte har möjlighet att betala så ska du göra följande:

 • Kontakta någon av våra lokala servicekontor (Euro-Centers)
 • Kontakta vår larmcentral Europeiska ERV Alarm på +46 770 456 920

Gruppresor

När måste jag anmäla en gruppresa?

Gruppresan ska anmälas till Europeiska ERV om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger 100 Mkr. Anmälan ska göras minst 14 dagar före avresan och en tilläggspremie måste betalas. I försäkringsbrevet anges de kapitalbelopp som gäller för ditt företag. Om du har några frågor angående gruppresor, ring 0770 456 900.

Vad är en kumulrisk?

Det är en stor samlad risk, exempelvis när många personer som ingår i samma försäkring reser tillsammans med flyg, båt, tåg eller buss.

Strejk

Vilka rättigheter har jag vid flygstrejk?

Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har framförallt 3 rättigheter enligt EU:s regler:

 1. Rätt till ombokning eller återbetalning av biljetten.
 2. Rätt till mat och dryck.
 3. Rätt till hotell.

En av de viktigaste sakerna att ha i åtanke är att flygbolagens skyldighet att förse dig med mat och hotellrum försvinner om du väljer att acceptera en återbetalning av biljetten. Något som skulle kunna bli kostsamt om du är strandad på ett resmål.

Hur gäller Tjänstereseförsäkringen, Reseförsäkring grupp och konferens samt Semester365 vid strejk?

Vid försening till följd av strejk gäller försäkringen som vanligt så länge resan påbörjats innan strejken varslats/brutit ut. Ersättning lämnas inte vid strejk som utbrutit eller varslats innan resan påbörjats. Tänk på att i första hand kontakta ditt flygbolag eller researrangör för att få eventuell ersättning.

Hur gäller era övriga försäkringar vid strejk?

Våra övriga företagsförsäkringar har inget skydd vid strejk.

Avbeställning/avbokning

Vad behöver jag tänka på när jag ska göra en skadeanmälan för en avbeställning/avbokning?

OBS! Gäller endast dig som har tillvalet Avbeställningsskydd i din Tjänstereseförsäkring

 • Spara alltid resehandlingar, biljetter och annat som visar din andel av avbeställningskostnaderna samt ändamålet med resan/arrangemanget. Dokumenten ska du sedan skicka in till oss när du gör din skadeanmälan.
 • Spara även intyg som styrker datum och orsak till din avbeställning/avbokning. Det kan t.ex. handla om läkarintyg, polisanmälan m.m. Dokumenten ska du sedan skicka till oss när du gör din skadeanmälan.

Graviditet

Vad bör jag tänka på inför resan?
 • Kontrollera flygbolagets regler. Ska du flyga under graviditeten bör du i god tid ta reda på vilka regler som gäller för det flygbolag du ska resa med. Olika flygbolag har olika bestämmelser för gravid, vissa kräver läkarintyg.
 • Se över vaccinationer. Planerar du att åka till ett land där det är rekommenderat att du vaccinerar dig, kontakta din barnmorska. Det finns nämligen risk för att vissa vaccinationer kan vara skadliga för fostret.
 • Gör research. Tänk på att en försäkring betalar för sjukvården men inte garanterar att du kommer få tillgång till ett bra sjukhus. Vi rekommenderar därför att du gör lite researsch på sjukhusen på ditt tilltänka resmål.
Vad bör jag tänka på under resan?
 • Håll igång blodcirkulationen. Oavsett hur du reser är det viktigt att du rör på dig eftersom risken för blodproppar ökar vid graviditet. Sitt inte still längre än 90 minuter och se till välja platsen närmast gången om du ska flyga. Använd stödstrumpor för att öka blodcirkulationen. 
 • Drick mycket vatten. Att sola och bada går bra, men det är extra viktigt att du får i dig mycket vätska. Tänk också på att pigmentet i huden kan reagera annorlunda av sol när du är gravid.

Brexit och reseförsäkringar

Påverkas era försäkringar av Brexit?

Samtliga av våra försäkringar gäller precis som vanligt under övergångsperioden, oavsett om de köptes före eller efter 1:a januari 2021.

Är det nödvändigt med extra resedokument efter Brexit?

Det du använder för att resa in i Storbritannien blir inte ändrat förrän den 1:a oktober 2021. Efter detta datum behöver du ett giltigt pass för att besöka Storbritannien.

Före detta datum kan du, om du är medborgare inom EU, EES eller Schweiz, fortsatt resa till Storbritannien för semester eller kortvarig vistelse, utan att behöva ett visum.

Är det något speciellt jag behöver vara uppmärksam på när det gäller reseförsäkringen?

Efter Brexit kan du inte längre använda det blå ”EU-kortet” som beställs från försäkringskassan (det europeiska sjukförsäkringskortet), i Storbritannien. Vi råder därför att du köper en reseförsäkring så att du kan resa tryggt och få hjälp om du skulle behöva detta. En reseförsäkring täcker nämligen bland annat sjukdom och olycka, som man inte längre kan kräva att få hjälp med via EU-kortet. Alla försäkringar från Europeiska ERV täcker som normalt i Storbritannien, oavsett om du har tecknat försäkringen före eller efter 1:a januari 2021.

Vi råder dig att alltid kontrollera hur du är försäkrad innan du reser.

Vänligen observera: Det blå EU-kortet är inte längre giltigt från 1:a januari 2021. 


Tänk på:
 det är alltid villkoren som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.