Semester365

Försäkrar årets alla semesterresor för hela familjen

Semester365 är ett förmånligt tillägg för dig som har en tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV via din arbetsgivare. Försäkringen gäller för alla semesterresor under året och omfattar både dig och din familj. Försäkringen kompletterar till att börja med reseskyddet i din hemförsäkring och tar sedan vid när hemförsäkringens reseskydd upphör.

Har du idag en Tjänstereseförsäkring hos oss via din arbetsgivare, och vill ha skydd även under privata resor för dig och din familj? Semester365 är ett prisvärt tillägg om 799 SEK per år. Med denna kan du känna dig trygg under årets alla semesterresor, och skyddet omfattar hela familjen. Semester365 ger skydd för 90 dagars sammanhållande semesterresa. Tillägget kompletterar initialt hemförsäkringens reseskydd, och när hemförsäkringens reseskydd upphör ger Semester365 ett komplett skydd. Mer info om detta ser du i tabellen nedan.

Varför du ska välja Semester365:

 • Mycket förmånligt pris: Semester365 kostar endast 799 SEK och då gäller den för alla årets resor och omfattar hela din familj.
 • Ny resa eller pengarna tillbaka om du blir sjuk: Om du blir sängliggande på grund av sjukdom eller en olycka så ersätter vi dig med en ny resa eller ersättning för förstörda semesterdagar.
 • Ingen självrisk: Om du får en skada på din privata bil eller hyrbil under din semesterresa står vi för självrisken. Dessutom står vi för självrisken om du skulle få inbrott hemma när du är bortrest.
 • Ersättning om du blir försenad: Om något oförutsett inträffar på ut- eller hemresan får du hjälp att komma ikapp din resa. Vi ersätter dig för nya flygbiljetter och eventuella hotellkostnader.
 • Avbeställningsskydd ingår: Vi ersätter upp till 60 000 kronor för en hel familj om ni tvingas avboka resan p.g.a. sjukdom eller olycksfall.
Exempel på vad som ingår:Dag 1-45*Från dag 46**
Ny resa

Blir du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och blir ordinerad sängliggande/vila på rummet mer än halva din resa, kan du och en medresenär eller hela familjen få en helt ny resa.

  
Ersättning per dag

Om resan inte blir som du tänkt dig, till exempel om du stukar handleden på golfresan och inte kan spela golf eller får öroninflammation på sol- och badresan så du inte kan bada, får du ersättning per förstörd semesterdag.

  
Avbeställningsskydd

Om du på grund av akut sjukdom eller olycksfall tvingas avboka din resa ersätter vi dig med upp till 30 000 SEK per resenär och 60 000 SEK för en hel familj.

  
Kom ikapp resan

Om du missar din anslutning för att flyget eller tåget är försenat får du ersättning för exempelvis nya flygbiljetter så att du kan fortsätta din resa.

  
Sjukvård

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka ersätter vi kostnader för sjukvård. Vi ersätter även kostnader för medicin, resor till och från sjukhus samt för akut tandvård.

  
Hemtransport

Om du blir sjuk eller skadad och behöver transport hem till Sverige tar vi kostnaden för exempelvis ambulansflyg, om behandlande läkare i samråd med Europeiska ERVs läkare/medicinska rådgivare anser detta nödvändigt.

  
Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd hjälper vi dig att föra din talan och betala skadeståndet, vi ersätter också kostnaden om du behöver anlita en advokat.

  
Bagageskydd

Försäkringen ersätter stöld av, förlust av eller skada på dina personliga ägodelar och företagsegendom som medförts på tjänsteresan.

  
Inställt flyg vid hemresa

Om din inbokade flygavgång vid hemresa ställs in får du ersättning upp till 3000 SEK.

  

  Om du saknar reseskydd eller ditt reseskydd i din hemförsäkring inte gäller rekommenderar vi att du tecknar någon av våra privatreseförsäkringar för att få ett bra försäkringsskydd under exempelvis en bleisure-resa (arbete från din semesterbostad).

  *Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis i 45 dagar (i vissa fall 60 dagar).

  **Efter reseskyddet i hemförsäkringen upphört gälla (efter 45-60 dagar).

  Beställ Semester365 här

  Beställ försäkringen här >>>

  Vid frågor kontakta oss på 0770 457 970 eller via mejl: corporate@erv.se.