Ansökan Semester365

Årsreseförsäkring för alla semesterresor

För att kunna teckna Semester365 måste du:

  • ha en Tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV genom din arbetsgivare
  • ha en hemförsäkring som inkluderar ett reseskydd
  • vara stadigvarande bosatt i Sverige.
Kundinformation - personuppgifter

Europeiska ERV värnar om din personliga integritet. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Europeiska ERV ger bara vidare personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det. Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo@erv.se.

Ansökningsformulär

Vid frågor:

kontakta oss på 0770 457 970.

Viktigt att veta

  • Försäkringen gäller för dig och din familj. För gemensamma barn t.o.m. 25 år gäller försäkringen om de medföljer försäkrad vuxen på resa.
  • Du kan teckna försäkringen direkt idag utan att vänta på att din tjänstereseförsäkring ska förnyas. Försäkringsperioden kan i vissa fall bli kortare än ett år eftersom försäkringsperioden alltid får samma slutdatum som den tjänsteresförsäkring du har hos oss via din arbetsgivare.
  • Försäkringen innebär inte en belastning för ditt företag då det är du som privatperson som köper försäkringen.