Försäkring för affärsbesök

Försäkring för affärsbesök

För företagets gäster från utlandet

Utländska besökare som tillfälligt besöker och arbetar på svenska företag saknar skydd om de blir sjuka. Vår Försäkring passar därför till exempel forskare, gästföreläsare och projektgrupper från utlandet. Besöksförsäkringen skyddar gästerna så länge de är i Sverige, vid resa med utgångspunkt från Sverige gäller försäkringen även i annat Schengenland.

Därför bör du skaffa försäkring för affärsbesök genom Europeiska ERV:

 • Försäkringen gäller dygnet runt.
 • Ersätter kostnader vid sjukdom och olycksfall.
 • Ersätter stulet, borttappat eller förstört bagage.
 • Det behövs ingen hälsodeklaration.
 • Du får försäkringsintyget digitalt.

Försäkringen uppfyller alla krav för att ansöka om visum i Sverige. Besöksförsäkring för företag kan köpas för max ett år och bara för personer upp till 65 år. Om era gäster behöver försäkras längre än ett år kan ni teckna ett årsavtal som sedan förlängs med ett år i taget.

Exempel på vad som ingår:Försäkring för affärsbesök
Sjukvård    
Olycksfall    
Tandvård    
Kristerapi    
Bagageskydd  
Ansvars- och rättsskydd  

För köp: kontakta oss på 0770 457 970 eller corporate@erv.se

Snabb överblick

 • Sjukvård & olycksfall
 • Skyddar dig och ditt bagage
 • Ansvars- och rättsskydd
 • Försäkringsintyget digitalt

För köp: kontakta oss på 0770 457 970 eller corporate@erv.se

Andra reseförsäkringar

Teaser

Tjänstereseförsäkring

Årsavtal för resor i tjänsten (hela världen)

 • Ett heltäckande försäkringsskydd
 • Anpassas efter ditt företags behov
 • Smidig och enkel skadehantering
 • Tillgång till assistansbolag 24/7
Man och kvinna

Reseförsäkring Grupp och konferens

Försäkring för grupp- och konferensresor

 • Alla i gruppen har samma skydd
 • Ingen självrisk
 • Grupprabatt
Teaser

Affärsreseförsäkring

För enstaka tjänsteresor

 • Anpassas efter ditt resebehov
 • Ett heltäckande försäkringsskydd
 • Tillgång till assistansbolag 24/7

Pris från:

35 SEK/dag

Köp försäkring
 • <
 • >