Offert Tjänstereseförsäkring

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi med offert inom kort.
Kundinformation - personuppgifter

Europeiska ERV värnar om din personliga integritet. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Europeiska ERV ger bara vidare personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det. Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo@erv.se.

Jag skickar offertförfrågan i egenskap av:

Jag skickar offertförfrågan i egenskap av:

Företag och kontaktuppgifter


Tidigare försäkringar

Har ni en tjänstereseförsäkring idag?*

Har ni haft en skada som ni fått ersättning för någon gång under de senaste tre åren?*


Antal anställda och antal resdagar

Antal resdagar per år*


Ersättningsnivåer


Tillval

Avbeställningsförsäkring*

Avbeställningsförsäkring*

Dotterbolag som ska ingå

Finns det dotterbolag som ska ingå i försäkringen?*

Finns det dotterbolag som ska ingå i försäkringen?*

  • Ange namn och organisationsnummer för bolag {{index}}Ta bort dotterbolag