Partnersamarbeten

Kortförsäkringar, allrisk och affinity

Vi erbjuder flexibla gruppförsäkringslösningar för bl.a. banker, butikskedjor och medlemsorganisationer.

Erbjud kunden några av marknadens bästa gruppförsäkringslösningar

Oavsett om ni är en stor bank med många kortkunder, en rikstäckande butikskedja eller en medlemsorganisation så kan våra försäkringar skapa mervärde både för er och era kunder.

Genom vårt produktkoncept kan vi erbjuda målgruppsanpassade och flexibla lösningar så att ni som partner kan möta era kunders behov och förväntningar. Ni skapar ett ökat kundvärde, stärker kundlojaliteten men också ert varumärke.

Betal- och kreditkort

Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga skydd till era betal- och kreditkort. Detta skapar mervärde och ger kunden extra trygghet. Korten kan innehålla bland annat reseförsäkringar, allriskskydd och bil- och vägassistansskydd.

Försäkringslösningar för ert digitala köpflöde

Nu kan vi erbjuda olika försäkringslösningar t.ex. allriskskydd, köpgaranti och förlängd garanti som är kopplade till olika digitala betaltjänster. Med oss som försäkringsleverantör får kunden både en bättre och men också tryggare köpupplevelse.

Butikskedjor

En nöjd kund är en återkommande kund. Vi kan skapa skräddarsydda lösningar för specifika produkter, tjänster och kundgrupper. Möjligheten att erbjuda kunden en försäkring stärker både kundlojaliteten och det egna varumärket, som i sin tur genererar ökad försäljning.

Medlemsorganisationer

För medlemsorganisationer kan vi erbjuda anpassade försäkringslösningar för specifika kundgruppers behov. Detta ökar den upplevda medlemsnyttan och lojaliteten till medlemsorganisationen.


Exempel på försäkringslösningar
Reseförsäkringar
Avbeställningsskydd
Resestartsskydd
Missat anslutningsflyg
Försening allmänt färdmedel
Bagageförsening
Dödsfall och invaliditet
vid olycksfall
Självriskskydd hem-
och bilförsäkring 
Självriskskydd i hemförsäkringens
reseskydd
Akutservice i bostaden
Eventskydd
Outnyttjade aktiviteter
Bagageskydd
Sjukvårdskostander och
hemtransport
Allriskskydd
Allrisk
Prisgaranti
Förlängd garanti
Leveransförsäkring vid internetköp
Bil och vägassistans
Självriskeliminering hyrbil
utomlands***
Självriskskydd hyrbil utomlands***
Självriskskydd bilbärgning
och assistans
Tankning av fel bränsle
Förlust av hem- eller 
fordonsnyckel
Allriskskydd - bilinredning

Tillsammans skapar vi mervärde

Vår målsättning är att skapa en kunddriven affärsutveckling tillsammans med er som samarbetspartner. Tillsammans kartlägger vi era kunders behov och drivkrafter och kan på så sätt utforma användarvänliga och konkurrenskraftiga försäkringar som stärker ert kunderbjudande.

Vår övertygelse är att vi genom att bredda era erbjudanden kommer skapa såväl konkurrensfördelar som ökad kundlojalitet, vilket i sin tur kommer innebära ökade intäkter.

Digitala och skräddarsydda försäkringslösningar

Att konsumentens krav på snabba, enkla och tillgängliga digitala lösningar ökat lavinartat är givetvis något vi tagit fasta på. Vår webbsite är byggd med ett responsivt gränssnitt och användarvänlighet i fokus vilket innebär att siten är lika lättillgänglig för dem som surfar in på mobil och surfplatta som för dem som sitter vid en dator.

Vår skadeanmälan online är ett av de tydligaste exemplen på hur vi lyckats möta kundernas krav och behov på snabba och enkla digitala lösningar. Kunden kan snabbt och enkelt anmäla sina skador på nätet, slipper onödigt pappersarbete och kan förvissa sig om att de besöker en tjänst som är genomarbetad och som ständigt förbättras.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller få en offert på en kort- eller annan affinitylösning för ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Nina Vincent Rinman

Nina Vincent Rinman - Sales Manager

0770 456 900

nina.vincent@erv.se

Om ERV Nordic

Vi är en nordisk organisation och har gemensam affärsstrategi kombinerat med respektive lands lokala kunnande är några av de främsta komponenter som gjort det möjligt för oss att skapa ett starkt och modernt försäkringsbolag som är anpassat för den nordiska marknaden.

ERV har funnits på den svenska och danska marknaden i över 100 år och är en av de största aktörerna inom segmenten privat- och tjänstereseförsäkringar samt försäkringar för utlandsstationerade.