Frågor om skadeanmälan

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om skadeanmälan

Vilka kvitton/intyg ska jag skicka med i min ansökan?

Vad du behöver skicka med beror på vad som har hänt och vilken försäkring du har. Här kan du se vilka intyg/kvitton du behöver skicka in för de olika försäkringarna.

Om du har en Tjänstereseförsäkring, Försäkring för affärsbesök eller Affärsreseförsäkring


Vill vi att du skickar med

 • Biljett eller resehandling som visar resans pris, resmål och reseperiod. Har du köpt din försäkring via en researrangör ska det också framgå vilken försäkring du har köpt.
 • Om du har varit på tjänsteresa och har en tjänstereseförsäkring vill vi att du skickar ett arbetsgivarintyg.


Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat

 • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget)
 • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck)


Om ditt bagage har blivit försenat

 • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport)
 • Kvitto på nödvändiga inköp
 • Har du blivit av med din väska? Se rubriken "förlorad, skadad eller stulen egendom".


Vid självriskskada

 • Dokumentation från bil-/hyrbil-/villahemförsäkring som visar att du har fått ersättning och som styrker avdragen självrisk.
 • Om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten också bifogas.


Om du har avbokat din resa/evenemang

 • Biljett och bokningsbekräftelse där priset på resan/evenemanget framgår.
 • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest)
 • Om du avbokar en resa ska du också skicka med ett intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår.


Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka

 • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original)
 • Läkarintyg
 • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.


Vid förstörda semesterdagar

 • Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka - läkarintyg med uppgift om diagnos och antalet sjukdagar.
 • Om du har råkat  ut för en annan allvarlig händelse - polisanmälan, läkarintyg, intyg från behörig myndighet eller annan som Europeiska ERV godkänner.


Vid förlorad, skadad eller stulen egendom

 • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
 • Om ditt bagage skadats under flygresan ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport)
 • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
 • Om du har möjlighet är det också bra att skicka kvitto på din förlorade/skadade egendom.


Övriga händelser

 • Intyg som bekräftar händelsen
 • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för
Om du har en Expatriatförsäkring


Om du har blivit sjuk, råkat ut för en olycka eller behövt uppsöka tandläkare

 • Kvitto som visar kostnad för läkar- eller tandläkarbesök, läkemedel eller kostnad för lokala transporter till och från läkare.
 • Läkarintyg/tandläkarintyg.


Vid förlorad, skadad eller stulen egendom

 • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
 • Om ditt bagage skadats under en flygresa ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport)
 • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
 • Kvitto på din förlorade/skadade egendom i den mån du sparat detta.


Vid dödsfall på grund av olycksfall

 • Dödsattest från läkare.
 • Dödsboets kontonummer.


Övriga händelser

 • Intyg som bekräftar händelsen.
 • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.

Övriga frågor om skadeanmälan

När kan jag göra en skadeanmälan?

Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Du behöver med andra ord inte vänta tills du kommer hem från din resa. Enklast är att anmäla händelsen här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.

Vad händer efter det att anmälan slutförts?

Du får en mottagningsbekräftelse via mejl som det är viktigt att du läser. I normalfallet får du besked i skadeärendet inom en vecka från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver.

Kan jag komplettera med underlag (kvitton och intyg) i efterhand?

Ja, du kan alltid skicka in kompletteringar i efterhand om du inte har möjlighet att bifoga underlag när du anmäler din skada. Kompletteringar skickar du till skada@erv.se (OBS! ange alltid ditt skadenummer i ämnesraden!) eller via post till Europeiska ERV, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, med hänvisning till ditt skadenummer.

Måste jag skicka papperskvitton?

Nej. Det enklaste sättet att bifoga kvitton är genom att ladda upp dem när du gör din ansökan om ersättning eller i efterhand via mejl med hänvisning till ditt skadenummer. Om vi i undantagsfall behöver originalkvitton kommer du få särskilt meddelande om detta.

Måste jag ha ett intyg från flygbolaget om att mitt bagage blivit försenat?

Ja, du måste få en så kallad PIR rapport (Property Irregular Report) från flygbolaget för att styrka att du drabbats av en bagageförsening.

Jag känner mig osäker på hur jag ska svara på frågorna.

Försök att svara enligt bästa förmåga. Om din handläggare inte förstår ditt svar eller behöver kompletterande information kommer du bli kontaktad. OBS! Du har alltid möjlighet att lämna allmänna kompletterande uppgifter/beskrivningar till oss i slutet av din anmälan innan den skickas in.

Jag har flera försäkringar, hur gör jag då?

Du kan anmäla händelsen till ett försäkringsbolag i taget alternativt till flera samtidigt. Hur du än går till väga så är det viktigt att du i din skadeanmälan meddelar respektive bolag att du redan har, eller har för avsikt att, kontakta andra försäkringsbolag med samma anspråk, vilka dessa är och i vilken mån du redan fått ersättning från annan försäkring.