Reseförsäkring Grupp och konferens

En smidig försäkring när du ska resa i grupp

Vår försäkring för grupp- och konferensresor är en smidig försäkring som ger alla i gruppen samma skydd. Försäkringen kan tecknas för både privatresor och resor i tjänsten. Vår försäkring passar därför utmärkt för företag som reser på t.ex. kick-off, teambuilding eller event - antingen själva, med kunder eller respektive.

Genom reseförsäkring Grupp och konferens har alla i gruppen samma trygga skydd. Försäkringen tar hänsyn till individen i gruppen. Skulle någon därför bli sjuk och missa aktiviteter under kick-off eller teambuilding kan denne få ekonomisk ersättning. Dessutom ersätter reseskyddet sjukvårdskostnader i de fall någon drabbas av oförutsedd sjukdom eller olycka. Är ni fler än 10 vuxna som reser tillsammans? Då får ni 10 % rabatt!

Grupp- och konferensförsäkring för företag lämpar sig för er som:

 • ska resa i grupp
 • vill ha en komplett försäkring
 • vill att alla i resesällskapet ska ha samma skydd
 • inte vill teckna försäkring för mer än en resa i taget
 • vill undvika krångel som kan uppstå när personer i gruppen har olika försäkringslösningar.

Om fler än 10 vuxna köper försäkringen får ni 10% rabatt.

Exempel på vad som ingår:Reseförsäkring Grupp- och konferens
Förstörda resdagar

"Plåster på såren ersättning” till den som är sängliggande och inte kan delta i arrangemanget.

 
Sjukvård

Vi ersätter dina sjukvårdskostnader upp till 60 dagar om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

 
Hemtransport

Vi tar kostnaden om du blir sjuk eller skadad och behöver hemtransport till din bostad eller till sjukhus.

 
Ingen självrisk

Du får alltid ersättning från första kronan.

 
Bagageförsening

Om ditt bagage blir försenat kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar.

 
Hjälp på plats

Med ett unikt nätverk av servicekontor, Euro-Centers, finns vi alltid tillgängliga.

 

  Pris (per person)

  Område Pris per dag
  Europa 52:-
  Världen 59:-

  För köp: kontakta oss på 0770 457 970 eller corporate@erv.se

  Andra reseförsäkringar

  Teaser

  Affärsreseförsäkring

  För enstaka tjänsteresor

  • Anpassas efter ditt resebehov
  • Ett heltäckande försäkringsskydd
  • Tillgång till assistansbolag 24/7

  Försäkring för affärsbesök

  Försäkring för dina utländska gäster

  • Sjukvård & olycksfall
  • Skyddar dig och ditt bagage
  • Ansvars- och rättsskydd
  • Försäkringsintyget digitalt

  Tjänstereseförsäkring

  Årsavtal för resor i tjänsten (hela världen)

  • Ett heltäckande försäkringsskydd
  • Anpassas efter ditt företags behov
  • Smidig och enkel skadehantering
  • Tillgång till assistansbolag 24/7