Formulär: Hälsodeklaration och ansökning för expatriater, samt inlämning av känslig information

Om du som expatriat vill göra en ansökan eller skicka in en hälsodeklaration så kan du använda det här formuläret. Det kan även användas av dig som önskar skicka in uppgifter eller dokument innehållande känslig information.

Formuläret kan användas:

  • om du som expatriat vill skicka in en hälsodeklaration
  • om du som expatriat vill skicka in en ansökan
  • om du vill skicka oss uppgifter eller dokument med känslig information