Kvinna vid dator

Formulär för expatriater - hälsodeklarationer och ansökningar

Om du som expatriat vill göra en ansökan eller skicka in en hälsodeklaration så kan du använda det här formuläret.

Formuläret kan användas för:

  • om du som expatriat vill skicka in en hälsodeklaration
  • om du som expatriat vill skicka in en ansökan.