Jag har flera försäkringar, hur gör jag då?

Du kan anmäla händelsen till ett försäkringsbolag i taget alternativt till flera samtidigt. Hur du än går till väga så är det viktigt att du i din skadeanmälan meddelar respektive bolag att du redan har, eller har för avsikt att, kontakta andra försäkringsbolag med samma anspråk, vilka dessa är och i vilken mån du redan fått ersättning från annan försäkring.
Language