Om coronaviruset och våra försäkringar - Företag

Med anledning av att WHO nu har klassat utbrottet av Coronaviruset Covid-19 som en pandemi har vi samlat information om hur vår Tjänstereseförsäkring samt Expatriatförsäkring gäller för att du snabbt ska kunna hitta svaren på de vanligaste frågorna.

Tjänstereseförsäkring

Uppdatering 29 maj 2020
Please click here for English version >

När nu flera länder börjar att öppna upp sina gränser igen vill vi tydliggöra vad som gäller för vår tjänstereseförsäkring, och hur den täcker för resor till olika länder/områden.

För resor inom Norden, EU, Schweiz, Storbritannien och Lichtenstein
Fr. o. m. 29 maj 2020 täcker försäkringen precis som vanligt, helt enligt försäkringsvillkoret. Detta gäller även skador kopplade till COVID-19. Ni som företag gör fortsättningsvis själva en bedömning av vad som är en nödvändig resa och behöver inte kontakta oss för avgörande.

För resor till resten av världen
Vi vill göra dig uppmärksam på att resande under rådande omständigheter till följd av pandemin, med stängda gränser och utegångsförbud, kan innebära stor risk att hamna i situationer där försäkringen inte kan hjälpa till, där vi för icke nödvändiga resor kan neka ersättning till följd av COVID-19.

Om du planerar att resa till ett land eller område utanför Norden, EU, Schweiz, Storbritannien eller Lichtenstein, ber vi dig att kontakta oss innan avresa, så att vi kan kontrollera hur din försäkring täcker. Vi hjälper även gärna till med bedömning om vad som är en nödvändig resa. Kontakta oss via formuläret nedan:

Vi kan hjälpa dig inför en resa att bedöma vad som är en nödvändig resa, så kontakta oss gärna för denna assistans på corporate@erv.se eller använd vårt formulär >

Viktigt att veta innan du reser

1) Tänk på att våra möjlighet att ge assistans i vissa fall kan vara begränsade
Det finns risk för att vi exempelvis inte alltid kan garantera att lämplig vård, sjuktransport, hemtransport eller överflyttning till närmast lämpliga behandlingsställe kan verkställas omgående. Faktorer som assistansbolagets möjlighet att åta sig uppdraget samt den risk personalen utsätts för spelar in. Detta är något vi hoppas inte ska inträffa men är ändå något både vi och ni måste vara beredda på.

2) Följ hälso- och sjukvårdsmyndigheternas riktlinjer
Vi uppmanar dig att följa rekommendationerna, både från svenska Folkhälsomyndigheten samt de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter,  t ex om det finns karantänkrav vid inresa.

Tänk på att:

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset COVID-19, som klassats som pandemi, samt den snabbt föränderliga och osäkra situation som råder för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder t.o.m. 15 juli 2020. När UD väl häver sin avrådan föreligger inte längre några reserestriktioner och det är återigen möjligt att resa som vanligt, med fullt försäkringsskydd.

Den som redan befinner sig utomlands

Om försäkringstagaren skulle bli sjuk, oavsett om denne blir smittad av Coronaviruset eller inte, täcker läkekostnadsförsäkringen precis som vanligt. Blir man satt i karantän och inte kan åka hem som planerat ersätter vi merkostnader för boende och resa upp till 50 000 SEK.

Om du har frågor

Vi på Europeiska ERV gör allt som står i vår makt för att hjälpa alla våra kunder, partners och försäkringstagare i den svåra och helt overkliga tid som just nu är. Om du har frågor så finns vi tillgängliga på mail (corporate@erv.se) och telefon, precis som vanligt.

Ta hand om er där ute!

Tjänstereseförsäkring - tillval Avbeställningsskydd

Expatriatförsäkring

I frågebatteriet nedan kan du läsa mer om hur vår Expatriatförsäkring samt tillvalet Avbeställningsskydd gäller i samband med Corona Covid-19.

Om du blivit sjuk

Om du tecknat tillvalet Avbeställningsskydd

Language