Om coronaviruset och våra försäkringar - Företag

På den här sidan har vi sammanställt information om hur vår Tjänstereseförsäkring, Affärsreseförsäkring och Expatriatförsäkring gäller i relation till Covid-19.

Nedan hittar du information om hur du som tjänsteresenär eller expatriat täcks för skador kopplade till COVID-19 / Coronaviruset / Corona.

Information in English >

Tjänstereseförsäkring och Affärsreseförsäkring

Europeiska ERV täcker tjänsteresor över hela världen enligt gällande försäkringsvillkor, inklusive behandling för akut sjukdom eller andra skador relaterade till Covid-19.

Om du har några frågor:
Telefonnummer: 0770-457 970
E-mail: corporate@erv.se

 

Frågor angående Tjänstereseförsäkrings avbeställningsskydd:

 • Gäller tillvalet Avbeställningsskydd i.o.m. utbrottet av Corona Covid-19?

  Du har rätt att avboka din resa och få ersättning för dina avbokningskostnader om:

  1. UD har avrått från att resa till det specifika området. Försäkringen måste då vara tecknad innan UD gick ut med sin avrådan.

  2. Avbokningen beror på olycksfall och/eller sjukdom som gäller dig eller nära anhörig.

  Observera att du inte kan avboka din resa endast på grund av oro och rädsla för att resa till destinationer där det ännu inte finns en avrådan från UD. 

  För specifika datum gällande avrådan, vänligen se UD:s sida om reseavrådan. Notera att det både finns ursprungspubliceringar och uppdateringar i vissa lägen vad gäller avrådan till länder och regioner. 

 • Hur gäller tillvalet Avbeställningskydd i samband med det resestopp som utfärdades av USA för Schengenländer?

  För USA så gäller avbeställningsskyddet för resor som bokades innan reserestriktionerna för Schengenländer tillkännagavs, d.v.s. t o m 12 mars 2020. Resestoppet gäller från och med 13 mars och i nuläget 30 dagar framåt. 

 • Hur gäller tillvalet Avbeställningsskydd?

  Du kan fortsatt teckna tillvalet Avbeställningsförsäkring, precis som vanligt. Blir du själv sjuk och diagnostiserad med COVID-19 är detta en giltig avbokningsorsak.

Expatriatförsäkring

Försäkringen täcker helt enligt försäkringsvillkoret i hela världen. Detta gäller även skador kopplade till Covid-19.

Om du tecknat tillvalet avbeställningsskydd till din expatriatförsäkring:

Vår larmcentral har öppet dygnet runt
Vår larmcentral Europeiska ERV Alarm har öppet dygnet runt och säkerställer att våra kunder får rätt vård och hjälp. Tänk på att våra möjligheter att garantera lämplig vård, sjuk- eller hemtransport och evakuering i dessa tider kan vara begränsade. Kapacitet hos t ex lokala sjukhus och flygbolag kan påverkas av lokala förordningar och riktlinjer kopplade till den globala spridningen av Covid-19.

Res säkert!
Vi rekommenderar alla våra kunder att följa både svenska och lokala myndigheters rekommendationer, t.ex. när det gäller karantänsregler vid inresa.Hur kan vi hjälpa dig?

Language