1. Välj om ärendet gäller dig som företagskund eller privatkund


2. Är försäkringen kopplad till ditt företagskort/resekonto eller är den köpt via Europeiska ERV?


3. Vad har hänt? (välj endast ett alternativ, det som bäst överensstämmer)


Försäkringsnumret/bokningsnumret/kortnumret kunde inte hittas.

Vänligen observera att du i steg 3 måste bifoga följande dokument:


Vanliga frågor & svar