Fullmakt

Om någon annan än du själv behöver teckna din försäkring eller anmäla din skada hos oss ber vi dig fylla i och skicka in en fullmakt.

Fullmakten används om:

  • Du vill säga upp en reseförsäkring för en annan persons räkning, eller om en annan person ska säga upp försäkringen för din räkning.
  • En annan person måste anmäla din skada och i efterhand sköta korrespondensen med oss för din räkning, eller om behöver du hantera ett skadeärende åt en annan person.

Skicka in din fullmakt via e-post eller per post

Fullmakten bifogas som bilaga när du skickar in ett ärende gällande uppsägelse eller skadeanmälan online. Använder du vårt digitala kontaktformulär så skickas din fullmakt krypterad.

Du kan också välja att skicka in fullmakten per post till:

Fullmakt - Uppsägelse
Europeiska ERV
Hantverkargatan 11B
112 21 Stockholm
Att: Kundservice

Fullmakt - Skadeärende
Europeiska ERV
Hantverkargatan 11B
112 21 Stockholm
Att: Skadeavdelningen