Information till dig som planerar att ordna dina utlandsstudier på egen hand

Tips till freemover-studenter

Att studera utomlands är ett äventyr som kan ge minnen för livet. Men som med alla äventyr är det viktigt att man förbereder sig noga innan man ger sig iväg. På den här sidan hittar du viktig information om vad du behöver tänka på när det kommer till sådant som försäkringar, pass, vaccinationer m.m.

Ändrade regler kring försäkring för utlandsstudier

CSN förmedlar inte längre försäkring för utlandsstudier

Fram till den 31 december 2015 så var det Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som förmedlade försäkring vid utlandsstudier. CSN:s försäkring täckte det absolut nödvändigaste såsom sjukvård, hemtransport och ansvars- och rättsskydd. Sedan 1 januari 2016 har dock CSN slutat stå som förmedlare av denna försäkring. Istället uppmanas studenter att skaffa en motsvarande försäkring på egen hand.

Många universitet och högskolor har idag försäkringsavtal med Kammarkollegiet, vars försäkring täcker för det absolut nödvändigaste såsom sjukvård, hemtransport och ansvars- och rättsskydd. Men för att denna försäkring ska gälla måste det finnas ett skriftligt avtal mellan det svenska universitetet/skolan och det utländska universitetet/skolan. Om något sådant avtal inte finns, eller om du planerar att studera utomlands oberoende av ett svenskt universitet/skola som en s.k. freemover-student, så måste du skaffa en försäkring på egen hand. I dessa fall rekommenderar vi dig att skaffa vår Studentförsäkring.

Vad är en freemover-student?

En freemover-student (även kallat gäststudent) är en student som oberoende av ett utbytesavtal med en högskola/universitet hemma i Sverige tar sig till ett lärosäte utomlands på egen hand. Freemover-studenten är alltså, till skillnad från en utbytesstudent, inte kopplad till någon högskola/universitet i Sverige. Freemover-studenten måste därför ordna allt på egen hand, däribland försäkring.

Möjlighet att betala försäkring genom studielån

Även om CSN inte längre står som förmedlare av försäkringen för utlandsstudier erbjuder de fortfarande de som är intresserade av att studera utomlands möjligheten att utöka sitt studielån för att kunna betala kostnaden för en försäkring.

Vissa universitet/skolor kräver att studenten köper deras lokala försäkring

Vissa universitet/skolor kräver att man som student köper en försäkring hos dem, vare sig man redan har en svensk försäkring som gäller utomlands eller inte. Om universitetet/skolan där du studerar ställer ett sådant krav bör du läsa igenom försäkringsvillkoren noga eftersom många sådana försäkringar saknar ett fullgott skydd, d.v.s. försäkringen täcker inte för hemtransport till Sverige eller har ett fast belopp för hemtransport som kanske inte täcker för vad en eventuell hemtransport till Sverige kostar.

Viktig försäkringsinformation för dig som planerar att studera utomlands

Giltig försäkring ofta ett krav

De allra flesta universitet/skolor kräver att utländska studenter ska ha en fullgod och godkänd försäkring för att studenten ska få börja på skolan. Även om det kravet inte skulle finnas på just den skola där du planerar att börja studera finns det ändå all anledning i världen att investera i en försäkring under dina utlandsstudier. Kostnaderna för sjukvård kan nämligen bli mycket stora om du skulle bli sjuk eller skada dig när du är utomlands, och utan försäkring måste du betala allt ur egen ficka. Tänk på att hemförsäkringen oftast inte gäller mer än 45 dagar och dessutom täcker den oftast inte för studier.

Försäkringsintyg och visumkrav

Länder utanför EU kräver oftast att du har ett visum för hela studieperioden. För att ansöka om visum måste du ha ett giltigt försäkringsintyg, vilket kan beställas på vår sajt. Tänk på att du kan ansöka om visum först när du fått antagningsbesked från ditt värduniversitet. Beställ försäkringsintyg för visumansökan här >>>

Det här bör din studentförsäkring innehålla

 • Täckning för sjukvårdskostnader och hemtransport: Om du skadar dig eller blir sjuk under dina utlandsstudier är det viktigt att din försäkring täcker för sjukvårdskostnader och för hemtransport om du skulle bli såpass allvarligt sjuk eller skadad att du måste transporteras hem till Sverige.
 • Ansvars- och rättsskydd: Ifall du skulle bli skadeståndsskyldig eller behöva en anlita en advokat.
 • Förlust av ägodelar: Om du t ex blir bestulen på din dator, telefon eller andra personliga tillhörigheter.
 • Ersättning för outnyttjade kursavgifter: Ifall du till exempel skulle bli sjuk och behöva avbryta dina studier.

I vår studentförsäkring ingår allt detta och mycket mer. Läs mer om vår studentförsäkring här >>>

Övriga krav och regler vid utlandsstudier

CSN:s krav för studiemedel vid utlandsstudier

Nedan finner du några av CSN:s grundläggande krav som du måste uppfylla för att få studiemedel för studier utomlands:

 • Om du studerar utanför EU måste din utbildning vara på heltid och pågå i minst 13 veckor.
 • Om du studerar inom EU måste din utbildning pågå i minst 3 veckor.
 • Din utbildning måste avslutas med en tentamen eller leda till en examen.
 • Utbildningen måste vara godkänd av CSN eller Universitets- och högskolerådet.
 • Läs hela listan på CSN >

Om du känner dig osäker på om en utbildning du planerat att börja på är godkänd eller inte kan du mejla Universitets- och högskolerådet på godtagbarstandard@uhr.se.

Passkrav

 • Inom Norden: Inget passkrav för svenska medborgare.
 • Länder som ingår i Schengen (samt Schweiz): Både pass och nationellt ID-kort kan användas för att styrka din identitet.
 • Övriga länder: Krav på giltigt pass.

När du besöker länder som kräver pass är det viktigt att alltid se till att ditt pass är giltigt, både under din vistelse och 6 månader efter din planerade hemkomst till Sverige.

Uppehållsrätt vid studier längre än tre månader

Många EU/EES-länder kräver att man registrerar sin uppehållsrätt vid vistelser längre än tre månader. Kontrollera därför vad som gäller med myndigheterna i landet där du ska studera samt vilken typ av dokumentation du behöver uppvisa vid registrering.

Särskilda krav för uppehållstillstånd

En del länder kan till och med kräva att du ansöker om uppehållstillstånd och begära intyg på att du har tillräckligt med pengar för din försörjning. Lånar du studiemedel från CSN kan du beställa ett finansiellt intyg från dem, ett s.k. Intyg om Studiefinansiering (blankett 5514W). Tänk på att du även måste ansöka om studiemedel. Ett intyg om studiefinansiering är inte någon garanti för att du senare kommer att få studiemedel.

Vaccination och införsel av läkemedel

Kontrollera om du behöver någon typ av vaccination i landet du ska besöka. Glöm heller inte bort att kontrollera om eventuella läkemedel du planerat att ta med dig är tillåtna i landet. Tänk även på att du kan behöva visa upp skriftligt intyg från en läkare för att kunna styrka att eventuellt receptbelagt läkemedel endast är avsett för personligt bruk. Du hittar vaccinationsinformation för världens alla länder i vår Landsguide >>>

Speciella regler vid studier i USA

Ansöka om studentvisum USA

Visum till USA ska du ansöka om först efter att du blivit antagen till en utbildning. För att få visum till USA måste du gå på en personlig intervju på USA:s ambassad i Stockholm. På ambassadens hemsida kan du boka tid för intervju såväl som läsa om vilka handlingar du behöver för att söka visum. Att skaffa visum innebär vissa extrakostnader.

Intyg om studiefinansiering

Tänk på att skolor i USA i regel kräver att du kan bevisa att du kommer att kunna finansiera dina studier. Om du lånar studiemedel från CSN kan du beställa ett finansiellt intyg från dem, ett s.k. intyg om studiefinansiering (blankett 5514W).

Försäkring i USA

Skolor i USA kräver att du ska vara försäkrad för att du överhuvudtaget ska få påbörja dina studier. Du kan inte förlita dig på din hemförsäkring då den oftast inte gäller mer än 45 dagar och dessutom oftast inte täcker studier. Att ha en bra försäkring är extra viktigt när man befinner sig i USA eftersom sjukvården och avbrutna studier kan bli väldigt dyrt. Vissa skolor kräver att studenten tecknar skolans egen försäkring. Om man tecknar en sådan försäkring bör man vara medveten om att dessa försäkringar ibland inte täcker för hemtransport (ambulansflyg) till Sverige eller att kostnaden för detta är satt till ett fast belopp. Då kan det vara viktigt att komplettera med en extra försäkring.