Om du blir inlagd på sjukhus

Om du blir inlagd på sjukhus ska du omedelbart kontakta vår Alarmcentral på +46 770 456 920.
För vilka försäkringar gäller den här informationen?

Tänk på: det är alltid villkoren som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.

När du blir inlagd på sjukhus under resan

Vår larmcentral Europeiska ERV Alarm (+46 770 456 920) kommer behöva följande uppgifter från dig när du ringer:

  • Vilket sjukhus du är inlagd på.
  • Vilken läkare du varit i kontakt med.

Vad händer efter att jag har ringt er larmcentral?

 När vår larmcentral fått de uppgifter de behöver från dig kommer en läkare på larmcentralen att kontakta sjukhuset där du är inlagd och utvärdera den vård du får. Din vård på sjukhuset kommer därefter att att kontinuerligt utvärderas av läkaren på larmcentralen fram tills dagen du blir utskriven från sjukhuset.

Betalning av sjukhusräkningar

Normalt sett accepterar de flesta sjukhus att skicka räkningen till ditt försäkringsbolag.

Hur gör jag om sjukhuset kräver att jag betalar själv?

Om sjukhuset skulle kräva att du betalar räkningen personligen så ska du alltid komma ihåg att spara alla kvitton. Kvittona på din utgifter ska du sedan skicka med när du anmäler din skada till oss, så att vi kan ge dig pengar tillbaka för dina utgifter. Om du inte har pengar att betala med så ska du kontakta vår Alarmcentral så hjälper de dig.

Lästips: USA ett dyrt land att bli sjuk i >

Om du inte kan komma hem som planerat

Om du inte hinner bli utskriven från sjukhuset till din planerade hemresedag så ordnar vi med en senare hemresa åt dig och eventuell medicinsk ledsagare (en s.k. flight nurse) om så krävs.