Om du är sjuk innan resan - kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag hur försäkringen gäller

I media dyker det emellanåt upp nyheter om svenskar som råkat illa ut då försäkringen inte varit giltig när deras befintliga sjukdomstillstånd förvärrats under utlandsresa. Allt som oftast slutar det med att den drabbade måste betala sjukhusräkningar på hundratusentals kronor helt själv eftersom många försäkringar inte omfattar befintliga sjukdomar eller diagnoser. Utöver att detta kan försätta människor i ekonomisk knipa så känner den drabbade sig ofta sviken av sitt försäkringsbolag. Att sådana här scenarion uppstår skulle dock kunna undvikas om det upprättades en bättre dialog mellan försäkringsgivare, försäkringstagare och läkarkåren i allmänhet. Kontakta därför alltid ditt försäkringsbolag och fråga hur försäkringen gäller om du är sjuk eller har varit allvarligt sjuk innan du reser iväg.

Det är försäkringsbolaget som beslutar om försäkringens omfattning - inte läkaren

Att konsultera sin läkare innan man reser bort är givetvis bra. Men som resenär får man inte glömma att läkaren enbart gör en medicinsk bedömning av sin patients hälsotillstånd och patientens möjligheter till vård om hälsotillståndet skulle förvärras på resmålet. Vem som ska betala för vården är något som läkarna är helt frikopplade från. Då det är försäkringsbolaget som tillhandahåller skyddet för den som ska resa är det även försäkringsbolaget som beslutar om ersättning för vårdkostnader kan lämnas, inte läkaren.

Värt att tillägga är att det ser lite annorlunda ut om du reser inom EU. Den som befinner sig inom EU har rätt till samma allmänna vård som landets invånare och till samma pris. Det finns dock ett påtagligt undantag: hemtransport ingår inte och skulle det behövas ambulansflyg blir det väldigt kostsamt. Därtill är standarden på de offentliga sjukhusen i många fall mycket lägre än vi är vana vid i Sverige. Vi rekommenderar därför alltid att man ser över sitt försäkringsskydd även när man reser inom EU och detta gäller framför allt de som har en befintlig sjukdom vid avresa.

UD betalar aldrig för enskilda individer - hur illa däran de än är

Som de flesta svenskar idag vet så går UD aldrig in och betalar för enskilda individer, hur sjuka de än är, vare sig de befinner sig inom EU eller utanför. Det som UD eventuellt kan bistå med är ett lån för att betala för akuta vårdkostnader, något som enbart sker i undantagsfall. Skulle den drabbade beviljas ett lån måste denne vara beredd på att betala tillbaka pengarna inom en väldigt kort tidsrymd.

Få läkare har kunskap inom flygmedicin

Om man har en befintlig sjukdom eller nyligen varit allvarligt sjuk är det viktigt att vara medveten om att läkare generellt sett inte är utbildade inom flygmedicin, d.v.s. hur de förhållanden som råder i ett flygplan i luften - som tryckförhållanden, luftfuktighet, acceleration etc. – påverkar en sjuk eller skadad persons hälsotillstånd. Detta innebär alltså att läkaren som den sjuke eller skadade uppsökt kan göra en helt annan bedömning än vad en läkare med djupare kunskapar inom flygmedicin hade gjort, vilket inte bara kan leda till att ett sjukdomstillstånd förvärras utan även ställa till det försäkringsmässigt. För patientens skull vore det därför bäst om läkarna alltid rekommenderade sina sjuka patienter att kontakta sitt försäkringsbolag innan de reser iväg.

Ska människor som är sjuka helt sluta att resa?

Försäkringsbolag kan aldrig förbjuda någon att resa, men det är viktigt att känna till att en befintlig sjukdom kan innebära att det blir restriktioner i försäkringen. D.v.s. om du har en befintlig sjukdom och behöver vård under resan som är relaterad till din sjukdom så kommer inte kostnaden för den vården att omfattas av försäkringen.

Alla försäkringsbolag har undantag i sina villkor

Det spelar ingen roll om du har reseförsäkring via din hemförsäkring eller om du köpt en separat reseförsäkring, alla försäkringsbolag har undantag för befintlig sjukdom i sina reseförsäkringar. Hur restriktiva försäkringsbolagen är varierar dock från bolag till bolag. Därför är det alltid viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag och fråga hur försäkringen gäller om man är sjuk eller har varit allvarligt sjuk innan avresa.

Om du har köpt vårt Avbeställningsskydd inför din resa kan du få ersättning om du behöver avboka din resa. Vid sjukdom krävs det dock att denna uppkommit plötsligt eller oväntat. Du kommer också behöva skicka in ett sjukintyg som styrker ditt akuta sjukdomsfall för att ditt avbeställningsskydd ska gälla.