Pressrum laddas... 

Observera att om du inte har accepterat Nödvändiga cookies, så kommer du inte kunna se innehållet i vårt pressrum.

Logo

Vår logotyp är en central del av vår varumärkesbild och måste därför användas inom vissa bestämda ramar. Logotypen består av två delar som inte får separeras: symbolen (jordgloben och månen) och texelemeten (namnet: "Europeiska" och "ERV" samt "En del av ERGO"). Det är enbart som helhet som symbolen och textelementen bildar det som blir Europeiska ERVs logotyp.

Typsnittet är utvecklat speciellt för Europeiska ERV och får inte återskapas med annan typografi.

Följande instruktioner gäller när du använder Europeiska ERVs logotyp:

  • Ingen oproportionerlig skalning eller distorsion
  • Ingen lutning eller rotation
  • Inga färgförändringar
  • Ingen separation av logotypen; varumärkes- och namnfunktionen visas aldrig separat
  • Logotypen får inte användas i mitten av en text
  • Ingen användning av 3D-effekter som skugga etc.
  • Inga förändringar i storleksförhållandena mellan de olika elementen i logotypen
  • Använd aldrig logotypen mot en mörk eller oregelbunden bakgrund

Ladda ner Europeiska ERVs logotyp >

Presskontakt

Andreas Sandin

Country Manager/Nordic CSO

E-mail: andreas.sandin@erv.se

Telefon: +46 (0) 706 20 12 93