Hantering av personuppgifter och cookies

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar sådant som personuppgifter och hur vi använder oss av s.k. cookies när du besöker vår webbplats

Europeiska Försäkringsaktiebolag (org. nr. 502005-5447) ansvarar för behandling av dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Användning av personuppgifter

När du tecknar en försäkring hos oss får vi ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress och mailadress. Vi tar även in motsvarande personuppgifter om eventuella medförsäkrade personer. Europeiska ERV behöver behandla dina personuppgifter för att kunna teckna en försäkring och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, exempelvis för att svara på dina frågor, administrera försäkringen och handlägga eventuella skador. Personuppgifterna kommer även att användas för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig samt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag och andra författningar.

Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar samt marknadsanalyser. Enligt lag kan vi även i vissa fall behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Behandling av personuppgifter i samband med skada

När du registrerar ett skadeärende begär vi ibland ytterligare information om dig, till exempel information om ditt hälsotillstånd och sjukdomshistoria. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna reglera ditt skadeärende. Genom att du registrerar ett skadeärende hos Europeiska ERV samtycker du till att Europeiska ERV lämnar ut information om dig och din hälsa till auktoriserad personal inom hälso- och sjukvårdssektorn, polis, offentliga institutioner och försäkringsbolag, i Sverige och utomlands, om detta anses nödvändigt, till exempel om du drabbas av ett olycksfall när du är utomlands. Samtycket gäller endast den registrerade skadan.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera försäkringen och reglera eventuella skador. Vi raderar dock inte personuppgifter som vi enligt svensk lag är skyldiga att spara, exempelvis om du har ett pågående skadeärende hos oss.

Utdrag ur register

Du har rätt att en gång per år begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Skicka skriftlig och personligt undertecknad ansökan om utdrag till:

Europeiska ERV
Personuppgiftsombudet
Box 1
172 13 Sundbyberg

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator och underlättar för dig som kund när du till exempel fyller i ett formulär eller gör en ansökan om ersättning.

I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Europeiska ERV följer en rekommendation för användande av cookies som används av många svenska företag och organisationer.