Försäkringsvillkor

Här hittar du samtliga villkor för våra privatförsäkringar

Information till dig som har försäkring hos oss via ditt bankkort

För villkor och information om försäkringen kopplad till ditt betal/kreditkort ska du vända dig till din kortutgivare.

Tidigare villkor 2023 (svenska)

Gällande t.o.m. 230831


Gällande t.o.m. 230331

    Tidigare villkor 2016 (svenska)
    Tidigare villkor 2015 (svenska)