Reseförsäkring för personer över 70 år

Eftersom att många risker, framför allt relaterat till hälsa och välmående, kan öka när man blir äldre har många försäkringsbolag undantag för seniorer och pensionärer som är över 70 år gamla. Europeiska ERV däremot erbjuder två typer av reseförsäkringar i olika prisklasser som helt saknar åldersgräns, så att även du som är över 70 år kan känna dig trygg på din resa. Oavsett hur gammal du är, om du önskar en så omfattande reseförsäkring som möjligt eller nöjer dig med grundskyddet- så ska du kunna hitta en försäkring som passar dig i vårt sortiment.

Reseförsäkringar utan åldersgräns - för dig som är senior eller pensionär

Reseförsäkring Bas

Med Reseförsäkring Bas väljer du själv till stor del hur omfattande du vill att din försäkring ska vara. Försäkringen består av ett grundskydd som bland annat innehåller skydd för missad avresa, bagageförsening och evakuering vid terrordåd/naturkatastrof. Du kan sedan välja till olika tillval så att försäkringen passar just din resa. Reseförsäkringen har ingen åldersgräns och passar även dig som är över 70 år.

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Plus fungerar på samma sätt som Reseförsäkring Bas. Skillnaden är att Reseförsäkring Plus är lite dyrare, men då kan du å andra sidan få ersättning för förstörda semesterdagar (vid till exempel skada/sjukdom) eller till och med en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan. Reseförsäkring Plus innehåller även invaliditets- och dödsfallsersättning. Reseförsäkringen har ingen åldersgräns och passar även dig som är över 70 år.

Sjukdom och olycksfall (som även inkluderar hemtransport) ingår automatiskt i både Bas och Plus vid resor på över 45 dagar (då reseskyddet i hemförsäkringen oftast upphör). Om du vill att Sjukdom och olycksfall ska ingå från dag 1 (t.ex. om du saknar hemförsäkring) så går det att välja till som ett tillval.