Äldre par på strand

Reseförsäkring för personer över 70 år

Eftersom att många risker, framför allt relaterat till hälsa och välmående, kan öka när man blir äldre har många försäkringsbolag undantag för personer som är över 70 år gamla. Europeiska ERV däremot erbjuder två typer av reseförsäkringar i olika prisklasser som helt saknar åldersgräns, så att även du som är över 70 år kan känna dig trygg på din resa. Oavsett hur gammal du, om du önskar en så omfattande reseförsäkring som möjligt eller nöjer dig med grundskyddet- så ska du kunna hitta en försäkring som passar dig i vårt sortiment.

Reseförsäkringar utan åldersgräns

Skydd för sjukdom, olycksfall och hemtransport ingår automatiskt i båda försäkringarna som beskrivs nedan vid resor på över 45 dagar (då reseskyddet i hemförsäkringen oftast upphör) men kan självklart även väljas till som tillval vid resor på under 45 dagar via tillvalet Sjukdom och olycksfall om så önskas.

Reseförsäkring Bas

Med Reseförsäkring Bas väljer du själv till stor del hur omfattande du vill att din försäkring ska vara. Försäkringen består av ett grundskydd som bland annat innehåller skydd för missad avresa, bagageförsening och evakuering vid terrordåd/naturkatastrof. Du kan sedan välja till olika tillval så att försäkringen passar just din resa. Reseförsäkringen har ingen åldersgräns och passar även dig som är över 70 år.

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Plus fungerar på samma sätt som Reseförsäkring Bas. Skillnaden är att Reseförsäkring Plus är lite dyrare, men då kan du å andra sidan få ersättning för förstörda semesterdagar (vid till exempel skada/sjukdom) eller till och med en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan. Reseförsäkring Plus innehåller även invaliditets- och dödsfallsersättning. Reseförsäkringen har ingen åldersgräns och passar även dig som är över 70 år.